Skip to main content

In deze blog kijken we naar het ComplyNow Wwft Handboek. We bespreken de twee functies van het Handboek en leggen uit hoe dit praktische document Wwft-plichtige instellingen veel tijd en uitzoekwerk bespaart. 

Boekenkast

Voor de meeste instellingen is het naleven van de Wwft een grote uitdaging. Wetteksten zijn voor niet-juristen moeilijk leesbaar en het omzetten van deze teksten in praktische werkzaamheden en beleid kost veel tijd.

Hoe houdt u het overzicht over alle Wwft-gerelateerde verplichtingen en hoe zorgt u dat uw kantoor over een volledig Wwft-beleid beschikt?

Om instellingen te helpen bij de bovenstaande uitdagingen, hebben wij bij ComplyNow het Wwft Handboek ontwikkeld. Dit document geeft niet alleen duidelijke uitleg over de naleving van de Wwft, maar dient ook als template voor een gepersonaliseerd Wwft-beleid.

Wat is het Handboek Wwft? 

Voordat we ingaan op de bovenstaande toepassingen, eerst een korte uitleg over de inhoud van het Handboek. Het Wwft Handboek is een online document dat is te vinden op MyComplyNow. In dit document vinden gebruikers van MyComplyNow onder meer: 

  • Enkele paragrafen die in no-time inzicht geven in de laatste wetswijzigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de lijst met hoogrisicolanden of veranderingen met betrekking tot de uitvoering van het cliëntenonderzoek. 
  • Een samenvatting van het Handboek, waarin de grote lijnen van de Wwft en het uitvoeren van het cliëntenonderzoek zijn terug te vinden. 
  • Afkortingen en definities van Wwft-gerelateerde termen. 
  • Uitgebreide uitleg over het uitvoeren van cliëntenonderzoeken naar zowel natuurlijke personen als bedrijven. 
  • Uitleg over de overige verplichtingen die de Wwft met zich meebrengt, zoals risicomanagement, beleid en de audit– en/of compliancefunctie

Invulvelden waarmee u het Handboek gemakkelijk omzet in uw eigen Wwft-beleid. Meer hierover vindt u verderop in deze blog.

Wwft Handboek begrippen

Een template voor uw Wwft beleid

Artikel 2c van de Wwft stelt instellingen verplicht om een eigen Wwft-beleid op te stellen. Het gaat hier om een document met gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering binnen de instelling te beperken en effectief te beheersen. 

Om het opstellen van een Wwft-beleid makkelijk te maken, is het Handboek zo ingericht dat dit ook direct als beleid kan dienen. Het document bevat diverse groen gemarkeerde stukken tekst, waar de instelling gemakkelijk online de eigen gegevens kan invullen. 

Enkele voorbeelden van deze invulvelden zijn:

  • De oprichter van de instelling
  • Het aantal vestigingen
  • De activiteiten die de instelling uitvoert
  • De manier waarop de instelling zorgt dat medewerkers correct omgaan met ongebruikelijke transacties
  • De inrichting van een eventuele audit- en/of compliancefunctie
Wwft Handboek beleid

Het Handboek als basis voor een Wwft-beleid 

Omdat het verplichte Wwft-beleid vormvrij is, voldoen de meeste instellingen aan hun verplichting door het Wwft Handboek te personaliseren door middel van de groene invulvelden. De Wwft vereist echter wel dat het beleid moet passen bij de aard en omvang van de instelling. Twijfelt u of dit in uw situatie het geval is, dan gaan onze compliance experts dit graag met u na. 

Interesse? 

Heeft u interesse in het Wwft Handboek? Alle gebruikers van MyComplyNow hebben toegang tot dit waardevolle document. Voor tarieven, maak gratis een account aan op MyComplyNow of neem contact met ons op.

ComplyNow

ComplyNow

Bedankt voor het lezen van een artikel van ComplyNow. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken op 088 600 1400 en via [email protected].