Intermediair

Bemiddelaar als tussenpersoon

De bemiddelaar in de financiële sector is Wwft-plichtig

De bemiddelaar neemt namelijk een groot deel van het klantcontact voor zijn rekening waarbij zeker het cliëntenonderzoek degelijk moet zijn uitgevoerd. Daarnaast  kent de wet de volgende verplichtingen: de meldingsplicht, opleidingsverplichting voor medewerkers, het voeren van risicomanagement en het vastleggen van de resultaten van het cliëntenonderzoek.

Intermediairs
Intermediairs
Intermediairs gesprek

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen.

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren.

Wwft handboek

Een online handboek, dat u kunt personaliseren en als basis voor uw eigen beleid kunt inzetten. Het handboek is compleet met stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling op kantoorniveau volgens de best practice van verschillende toezichthouders.

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen helpen opstarten, adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft? 

Neem contact op met ComplyNow