AVG implementatie

Hulp nodig bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Wij helpen u met een AVG implementatie en een handige door ComplyNow ontwikkelde tool.

De AVG implementatie

Waarom een AVG implementatie?

Bijna alle Nederlandse bedrijven en organisaties hebben met de AVG te maken. Deze wet, die sinds 2018 in heel Europa van kracht is, bepaalt dat het opslaan, verwerken en delen van persoonsgegevens aan strenge regels is gebonden.

Om persoonsgegevens te mogen gebruiken, moet een bedrijf of organisatie:

  • Kunnen bewijzen dat binnen het desbetreffende kantoor aan de regels van de AVG wordt voldaan
  • Het register van verwerkingen bijhouden
  • Cliënten informeren over het gebruik van persoonsgegevens
  • Toestemming verkrijgen van bepaalde cliënten om gegevens te gebruiken
  • Verwerkersovereenkomsten afsluiten
  • Passende beveiligingsmaatregelen treffen
  • Datalekken registreren en melden

Al deze verplichtingen kunnen overweldigend zijn. Ze resulteren in flink wat uitzoekwerk en leveren daarnaast vaak de nodige onzekerheid op. Wat als de Autoriteit Persoonsgegevens een controle uitvoert? Bent u up-to-date of worden er werkzaamheden of verplichtingen over het hoofd gezien?

Om orde te scheppen in de wirwar van verplichtingen én voor de gewenste zekerheid te zorgen, biedt ComplyNow de AVG implementatieTijdens dit traject helpen we u bij het uitvoeren van alle bovenstaande taken en verplichtingen

Wat houdt het traject in?

We beginnen een AVG implementatie met een training (inclusief) en ronden alle onderdelen binnen twee bezoeken af. Als afsluiting volgt een overdracht in een handige tool.

In de meeste gevallen duurt het volledige traject slechts enkele weken. Na deze twee weken bent u volledig in staat om de AVG zelf na te leven. Komt de Autoriteit Persoonsgegevens langs voor een controle, dan bent u goed voorbereid!

Heeft u interesse in onze AVG implementatie? Neem dan gerust contact met ons op zodat we de mogelijkheden samen kunnen bespreken.

 

AVG Implementatie

Veelgestelde vragen (FAQ):

Wat is het register van verwerkingen?

In het register van verwerkingen houdt u verwerkingen van verzamelde persoonsgegevens bij. Hiermee toont u aan welke gegevens u bewaart en wat u hiermee doet. Het register kan nodig zijn om inzicht te geven aan individuen wiens persoonsgegevens u gebruikt, of aan controlerende instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet elke instelling is verplicht een register van verwerkingen bij te houden. Twijfelt u of deze verplichting op u van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Met een verwerkersovereenkomst sluit u uit dat een partij die persoonsgegevens voor u verwerkt, deze voor eigen doelen inzet. U mag alleen verwerkers inschakelen die voldoende garanties bieden dat zij aan de wettelijke vereisten voldoen.

Meer weten? Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of lees verder in onze blog over de verwerkersovereenkomst

Wat moet ik doen als ik binnen mijn instelling een probleem op het gebied van de AVG constateer?

Bij bepaalde AVG-gerelateerde problemen bent u verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de meldplicht datalekken

Heeft u hulp nodig? Bekijk onze AVG-pagina of neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Moet ik na afloop van een AVG implementatie zelf nog iets doen?

Ja, u zult na afloop van de implementatie uw AVG-documentatie zelf moeten bijhouden. Door de grondige voorbereiding en de training die de implementatie bevat, bent u hier echter perfect op voorbereid en zal u dit weinig tijd kosten.