Verzekeringsmaatschappij

Direct writers

Levensverzekeraars zijn Wwft-plichtig

Hierbij geldt een aantal wettelijke verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om het uitvoeren van het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht, opleidingsverplichting voor medewerkers, het voeren van risicomanagement en het vastleggen van de resultaten van het cliëntenonderzoek.

Wwft verzekeringsmaatschappijen
Filing tax
Wwft verzekeringsmaatschappijen tax

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, of uw cliënt op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren

Wwft handboek

Een online handboek, dat u kunt personaliseren en als basis voor uw eigen beleid kunt inzetten. Het handboek is compleet met stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling op kantoorniveau volgens de best practice van verschillende toezichthouders.

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen helpen opstarten, adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft?

Neem contact op met ComplyNow