Partners
Om ons werk nog beter te kunnen doen, werken we samen met diverse partnerorganisaties en -verenigingen. Hierdoor hebben we toegang tot de meest specialistische kennis binnen ons vakgebied en kunnen we de leden van onze partnerverenigingen mooie collectiviteitsvoordelen en kortingen bieden.

Onze partners

Acuris

Acuris is expert in onderzoek, analyse en data binnen de financiële sector. Het Acuris team levert onder meer data intelligence oplossingen voor professionals op het gebied van antiwitwaspraktijken, anticorruptie en cyberbeveiliging.

Naar website

AuditNow

AuditNow, zusterbedrijf van ComplyNow, biedt onafhankelijke audits op de naleving van de Wwft, de AVG en de Wtt. Het team van ervaren auditors controleert dossiers, gaat in gesprek met klanten en brengt rapporten uit waarin eventuele aandachtspunten worden toegelicht.

AuditNow en ComplyNow werken samen aan een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van compliance. Ieder bedrijf heeft hierin zijn eigen focus en de experts van AuditNow leggen zich volledig toe op het controleren van eerder uitgevoerde werkzaamheden.

Naar website

Birkway

Birkway is een internationaal georiënteerd en gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich richt op de preventie en beslechting van geschillen, met name op het gebied van ondernemingsrecht en financieelrechtelijke kwesties.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de toezichtrelaties met financieel toezichthouders (AFM, DNB, BFT en ECB) in het kader van de Wft, Wwft en Wtt, compliance en remediation (vooral gerelateerd aan antiwitwasregulering), de juridische aspecten van fintech, cryptocurrencies en blockchain, respectievelijk (bestuurders)aansprakelijkheid, dataprivacy en fraude in de financiële sector.

Samen met Birkway biedt ComplyNow een uitgebreide training Wwft, gecombineerd met een audit door onze partner AuditNow. Deze audit bevat een controle van alle Wwft-gerelateerde processen binnen een bedrijf.

Naar website

Fairtrade Waddinxveen

Fairtrade Gemeente is een initiatief met als doel het aanbod van eerlijke producten in Nederland te vergroten. Inmiddels zijn er 58 Fairtrade Gemeenten in Nederland, waaronder gemeente Waddinxveen. Ook organisaties kunnen zich aanmelden bij Fairtrade Gemeente. Om deel te mogen nemen aan het initiatief moet een organisatie onder meer verklaren gebruik te maken van eerlijke producten en te handelen met respect voor de sociale omgeving, het milieu, mensenrechten, veiligheid en arbeidsomstandigheden.

ComplyNow is één van de deelnemende organisaties in Waddinxveen. We gebruiken dan ook voornamelijk eerlijke producten en besteden extra aandacht aan duurzaamheid. Zo rijden we zoveel mogelijk elektrisch en werken we vrijwel volledig digitaal en papierloos.

Naar website

Graydon

Graydon is expert in data analyse en compliance. Het ervaren team analyseert, voert marktonderzoek uit, doet cliëntenonderzoek en creditmanagement en heeft de beschikking over een enorme database die kan worden ingezet voor onder meer de bovenstaande doelen.

In de samenwerking met Graydon focust ComplyNow zich op particuliere data, terwijl Graydon diepgaande zakelijke data levert. Heeft ComplyNow dan ook specifieke data nodig over een bedrijf (zoals een KVK-handelsregister of UBO-register), dan zijn deze hoogstwaarschijnlijk te vinden in de database van Graydon.

Naar website

Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA)

De beroepsorganisatie Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) is de grootste afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM) en bestaat uit honderden makelaars, kandidaat-makelaars en taxateurs uit de Metropoolregio Amsterdam.

Bent u aangesloten bij de MVA? Log dan snel in op MyComplyNow of maak een account aan om te zien welke collectiviteitsvoordelen of kortingen op u van toepassing zijn.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op, dan leggen we u precies uit wat we voor u kunnen betekenen.

Naar website

Nationale Notaris

Nationale Notaris is een landelijk netwerk van hooggekwalificeerde notariskantoren met meer dan 50 notarissen in heel Nederland. De laagdrempelige organisatie wil het verkrijgen van notariële producten en aanverwante diensten zo makkelijk mogelijk maken.

ComplyNow werkt samen met AuditNow en Nationale Notaris aan de beste dienstverlening op het gebied van zowel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De samenwerking ziet toe op compliance management bij Nationale Notaris. ComplyNow en AuditNow bieden Nationale Notaris en alle aangesloten kantoren een speciaal pakket met diverse producten en diensten op het gebied van de Wwft en AVG (inclusief cybersecurity). Op basis van de behoefte van iedere aangesloten organisatie, inclusief Nationale Notaris zelf, kan bovendien een maatwerkpakket worden samengesteld.

Naar website

NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) werd opgericht in 1989 en is gevestigd in Nieuwegein. De brancheorganisatie bestaat uit meer dan 4.000 leden en is daarmee de grootste Nederlandse branchevereniging van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen.

Samen met de NVM en AuditNow helpt ComplyNow NVM-makelaars om aan alle verplichtingen te voldoen die uit de Wwft en de AVG voortkomen. NVM-leden hebben toegang tot de tools en documentatie van ComplyNow en AuditNow treedt op als onafhankelijke auditor.

Bent u aangesloten bij de NVM? Log dan snel in op MyComplyNow of maak een account aan om te zien welke collectiviteitsvoordelen of kortingen op u van toepassing zijn.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op, dan leggen we u precies uit wat we voor u kunnen betekenen.

Naar website

Rabobank

iDIN is een door Rabobank aangeboden systeem waarmee het mogelijk wordt gemaakt om identificatie en verificatie volledig op afstand uit te voeren, via de veilige en vertrouwde online omgeving van de eigen bank.

Gebruikers van MyComplyNow kunnen er nu voor kiezen om hun cliënten met behulp van iDIN te verifiëren. Hierdoor hoeft de cliënt niet naar kantoor te komen, wat voor beide partijen tijd en moeite scheelt. Bovendien is iDIN zeer veilig en vermindert het gebruik hiervan de risico’s op het lekken van persoonsgegevens.

Naar website

Vastgoedpro

Vastgoedpro werd opgericht in 2009 als beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De honderden Vastgoedpro-leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt en op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

ComplyNow helpt Vastgoedpro-leden samen met AuditNow bij het naleven van alle verplichtingen in het kader van de Wwft en de AVG. Vastgoedpro-leden kunnen gebruik maken van de tools en documentatie van ComplyNow en AuditNow is beschikbaar voor het uitvoeren van audits.

Bent u aangesloten bij Vastgoedpro? Log dan snel in op MyComplyNow of maak een account aan om te zien welke collectiviteitsvoordelen of kortingen op u van toepassing zijn.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op, dan leggen we u precies uit wat we voor u kunnen betekenen.

Naar website

VBO

VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed) is een brancheorganisatie met meer dan 1.000 leden. VBO-leden zijn zowel makelaars als taxateurs en verhuurspecialisten.

Samen met de VBO en AuditNow helpt ComplyNow VBO-leden bij het naleven van de verplichtingen die de Wwft en de AVG met zich meebrengen. VBO-leden hebben toegang tot de tools en documentatie van ComplyNow en AuditNow treedt op als onafhankelijke auditor.

Bent u aangesloten bij de VBO? Log dan snel in op MyComplyNow of maak een account aan om te zien welke collectiviteitsvoordelen of kortingen op u van toepassing zijn.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op, dan leggen we u precies uit wat we voor u kunnen betekenen.

Naar website

Web-IQ

Web-IQ bestrijdt online kindermishandeling, mensenhandel en fraude door wetshandhavingsinstanties en bedrijven de juiste technologie te bieden. Met de slimme technologie van Web-IQ is het mogelijk om zoekopdrachten op Google uit te voeren die nóg meer informatie naar boven halen dan de reguliere zoekopdracht. Dit is ideaal tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van het cliëntenonderzoek.

MyComplyNow-gebruikers hebben toegang tot het platform van Web-IQ. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk een optimale Google-zoekopdracht of een verdiepend onderzoek uitvoeren. Daarnaast werkt Web-IQ samen met ComplyNow aan nieuwe innovaties en gezamenlijke producten.

Naar website