Betaalinstelling

Elektronisch-geldinstellingen

Betaalinstellingen zijn Wwft-plichtig

Betaalinstellingen zijn op grond van de Wwft verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden. Daarnaast bestaat er ook een opleidingsverplichting, de verplichting tot het voeren van risicomanagement, het toewijzen van één persoon die belast is met de Wwft binnen de organisatie (of extern door een compliance specialist) en, indien passend naar de aard en omvang van het kantoor, het inrichten van een (onafhankelijke) auditfunctie.

Betaalinstelling
Betaalinstelling spaarvarken
Betaalinstelling pinnen

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, of uw cliënt op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen.

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren.

HandboekNow

Een online handboek, dat u kunt personaliseren en als basis voor uw eigen beleid kunt inzetten. Het handboek is compleet met stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling op kantoorniveau volgens de best practice van verschillende toezichthouders.

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen helpen opstarten, adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft?

Neem contact op met ComplyNow