Trainingen

Tijdens onze trainingen behandelen we alles wat u nodig heeft om de Wwft en de AVG correct na te leven.

Trainingen

Waarom een training?

De naleving van wet- en regelgeving brengt nogal wat verplichtingen met zich mee. Zo vereist de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder meer het controleren van nieuwe cliënten, het melden van ongebruikelijke transacties en het opstellen van risicomanagement en beleid.

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vergt bovendien optimale bescherming van persoonsgegevens en het opstellen van diverse contracten en verklaringen.

Tevens moet iedereen die met de Wwft en/of de AVG te maken heeft over voldoende kennis op het gebied van deze wet- en regelgeving beschikken. Deze verplichting staat bekend als de opleidingsverplichting.  

Onze trainingen

Wilt u gemakkelijk en snel uw kennis op het gebied van de Wwft of de AVG verbeteren en daarmee direct aan de opleidingsverplichting voldoen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Heeft u specifieke wensen of behoefte aan een training op maat? Neem gerust contact met ons op bij vragen of interesse. 

ComplyNow training

Training Wwft

Training AVG

Trainingen Wwft

Voor alle branches die met de Wwft te maken hebben, geldt een opleidingsverplichting. Dit betekent dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen de instelling geschoold moeten zijn in de Wwft. Zo moeten ze weten wat de Wwft inhoudt, hoe het cliëntenonderzoek in elkaar zit en hoe om te gaan met ongebruikelijke transacties en verhoogde risico’s. Ook moeten instellingen aantoonbaar maken dat hun medewerkers de juiste opleidingen volgen. 

Let op: Bent u makelaar en aangesloten bij Vastgoedcert? Dan kunt u met onze trainingen tegen een toeslag PE-punten verdienen.

Training Wwft

ComplyNow biedt een snelle maar complete Wwft training aan, waarin alle belangrijke onderdelen van de Wwft ter sprake komen.
Tijdens deze training bespreken we onder meer:

 • De Wwft in het algemeen
 • Sanctiewetgeving
 • Het cliëntenonderzoek
 • ID/verificatie
 • De UBO
 • De risicoanalyse
 • Het verscherpte onderzoek
 • Risicoklassen
 • De MOT

U kunt kiezen voor een Inhouse Training die speciaal wordt gehouden voor één bedrijf of organisatie, of een Compliance College waar individuele deelnemers zich op kunnen inschrijven.
Wilt u zich inschrijven voor de Training Wwft (Compliance College)? Deze vindt plaats op de volgende data:

2023:

 • Dinsdag 27 juni
 • Donderdag 7 september
 • Dinsdag 7 november
 • Donderdag 14 december

Interesse? Neem contact met ons op om u in te schrijven voor het Compliance College of om een afspraak te maken voor een Inhouse training.

Wet- en regelgeving is continu in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat u uw Wwft-gerelateerde kennis regelmatig aan een update onderwerpt. Heeft u de Wwft al aardig onder de knie omdat u al eens een training heeft gedaan, laat dit dan weten bij de start van de training. Onze Compliance Officer kan dan verdieping bieden en praktijkvoorbeelden bespreken aan de hand van de theorie.

 

Training AVG

Op enkele uitzonderingen na, vallen alle bedrijven en organisaties in Nederland onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG brengt diverse verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van registers en het optimaal beveiligen van persoonsgegevens. 

Om u en uw collega’s op de hoogte te brengen van alle AVG-gerelateerde verplichtingen, bieden wij een praktische training AVG aan. De training duurt drie uur en is beschikbaar voor iedere beroepsgroep die aan de AVG gebonden is. 

Tijdens de training behandelen we diverse onderdelen, zoals:

 • De AVG in het algemeen 
 • Het verwerken van persoonsgegevens 
 • Datalekken
 • De actualiteit op het gebied van de AVG
 • De rechten van betrokkenen 
 • Security awareness

Neem contact met ons op om u in te schrijven.

Wilt u een training volgen?

Neem contact op

Veelgestelde vragen (FAQ):

Verplicht de wet mij om trainingen te volgen?

U bent niet verplicht om trainingen te volgen, maar dit is wel sterk aan te raden. 

De Wwft bepaalt namelijk dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen een kantoor geschoold moeten zijn in de Wwft (de opleidingsverplichting). Door regelmatig een training te volgen, kunt u gemakkelijk aantonen dat u aan uw verplichting heeft voldaan. 

Ook raden wij een AVG-training aan voor bedrijven die deze wet graag beter willen leren kennen. Een training kost maar een paar uur en stelt uw team in staat om de naleving van de AVG correct en effectief op te pakken. 

Hoe vaak moet ik een training volgen?

De wet schrijft voor dat uw kennis op het gebied van de Wwft up-to-date moet zijn. Is het minimaal één jaar geleden dat u voor het laatst een training op het gebied van de Wwft heeft gevolgd, dan raden wij u aan om een opfristraining te volgen.

Wie moeten er binnen mijn kantoor deelnemen aan een training?

De Wwft bepaalt dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen een kantoor geschoold moeten zijn in de Wwft.

Wie deelneemt aan een AVG-training is volledig aan u. U kunt ervoor kiezen om één persoon verantwoordelijk te stellen voor de naleving van de AVG, of uw volledige team bij de training te betrekken.

Wat houdt de Leerlijn Wwft in?

De Wwft stelt het verplicht om uw Wwft-gerelateerde kennis aantoonbaar op peil te houden. MyComplyNow maakt dit makkelijk door periodiek een korte toets voor te leggen aan alle gebruikers van het platform. Hoe vaak u deze toets wilt (laten) uitvoeren, is aan u. U vult het aantal vragen en de frequentie gemakkelijk zelf op het platform in. 

De toets is gericht op zowel de Wwft als de AVG en de resultaten van iedere medewerker worden opgeslagen in de managementrapportage. Ziet u dan ook dat er bij een medewerker bepaalde kennis ontbreekt, dan kunt u hier gelijk op bijsturen. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen dat het tijd is voor een opfristraining of workshop Wwft of AVG.