Trainingen

Leer hoe u zo effectief mogelijk de Wwft en AVG naleeft.

Trainingen

Waarom een training?

De naleving van wet- en regelgeving brengt nogal wat verplichtingen met zich mee. Zo vereist de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder meer het controleren van nieuwe cliënten, het melden van ongebruikelijke transacties en het opstellen van risicomanagement en beleid.

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vergt dan weer optimale bescherming van persoonsgegevens en het opstellen van diverse contracten en verklaringen.

Tevens moet iedereen die met de Wwft en/of de AVG te maken heeft over voldoende kennis op het gebied van deze wet- en regelgeving beschikken. Deze verplichting staat bekend als de opleidingsverplichting.  

Onze trainingen

Wilt u in slechts een paar uur uw kennis over de Wwft of de AVG verbeteren en daarmee direct aan de opleidingsverplichting voldoen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze trainingen worden gehouden op verschillende niveaus. Voor zowel de Wwft als de AVG bieden wij een basistraining en een opfristraining aan. Daarnaast hosten wij ook regelmatig een praktische workshops Wwft

Voor trainingen op maat of bij specifieke wensen helpen wij u ook graag verder. Neem gerust contact met ons op bij vragen of interesse. 

ComplyNow training

Training Wwft

Training AVG

Trainingen Wwft

Voor alle branches die met de Wwft te maken hebben, geldt een opleidingsverplichting. Dit betekent dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen een organisatie of bedrijf geschoold moeten zijn in de Wwft. Zo moeten ze bijvoorbeeld weten wat de Wwft inhoudt, hoe het cliëntenonderzoek in elkaar zit en hoe om te gaan met ongebruikelijke transacties en verhoogde risico’s. Ook moeten instellingen aantoonbaar maken dat ze de juiste opleiding aan hun medewerkers bieden. 

Let op: Bent u makelaar en aangesloten bij Vastgoedcert? Dan kunt u met onze trainingen tegen een toeslag PE-punten verdienen.

Wij bieden momenteel drie verschillende Wwft trainingen:

 • De basistraining Wwft
 • De opfristraining Wwft
 • De praktijkworkshop Wwft

1. Basistraining Wwft

ComplyNow biedt een snelle maar complete basistraining aan, waarin alle belangrijke onderwerpen uit de Wwft ter sprake komen.

Tijdens deze training bespreken we onder meer: 

 • De Wwft in het algemeen
 • Sanctiewetgeving
 • Wwft binnen de makelaarsbranche 
 • Het cliëntenonderzoek 
 • ID/verificatie 
 • De UBO
 • De risicoanalyse 
 • Het verscherpt onderzoek 
 • Risicoklassen 
 • De MOT

U kunt kiezen tussen een Inhouse Training die speciaal wordt gehouden voor één bedrijf of organisatie, of een Compliance College waar individuele deelnemers zich op kunnen inschrijven. 

Wilt u zich inschrijven voor de Basistraining Wwft (Compliance College)? Deze vinden plaats op de volgende data:

2021:

 • Vrijdag 8 oktober
 • Dinsdag 16 november

2022:

 • Donderdag 13 januari
 • Vrijdag 11 februari
 • Dinsdag 8 maart
 • Donderdag 14 april
 • Vrijdag 13 mei
 • Dinsdag 7 juni

Interesse? Neem contact met ons op om u in te schrijven voor het Compliance College of om een afspraak te maken voor een Inhouse training.

2. Opfristraining Wwft

De wet schrijft voor dat uw kennis over de Wwft altijd up-to-date moet zijn. Hier helpen wij u graag mee, middels onze opfristraining Wwft. Is het minimaal één jaar geleden dat u voor het laatst een Wwft training heeft gevolgd? Dan is deze training iets voor u. 

Tijdens de interactieve opfristraining gaan we nogmaals in op de Wwft in het algemeen en de invloed die deze wet heeft op uw dagelijks werk. We sluiten de bijeenkomst af met voldoende tijd voor vragen en discussie. 

U kunt kiezen tussen een Inhouse Training die speciaal wordt gehouden voor één bedrijf of organisatie, of een Compliance College waar individuele deelnemers zich op kunnen inschrijven. 

Wilt u zich inschrijven voor de Opfristraining  Wwft (Compliance College)? Deze vinden plaats op de volgende data:

2021:

 • Dinsdag 12 oktober
 • Donderdag 9 december

2022:

 • Vrijdag 28 januari
 • Donderdag 24 maart
 • Dinsdag 24 mei

Interesse? Neem dan snel contact met ons op om u in te schrijven.

3. Praktijkworkshop Wwft

Behoefte aan wat praktische oefening met onze Wwft-gerelateerde hulpmiddelen en de inrichting van de Wwft? Tijdens de workshop Wwft nemen we u stap-voor-stap mee door alle onderdelen van ons Wwft-platform: MyComplyNow. Daarnaast bespreken we diverse praktijkvoorbeelden en nemen we voldoende tijd voor vragen en interactie. 

Tijdens de workshop komen de volgende onderdelen aan bod: 

 • Korte introductie Wwft
 • Hulpmiddelen Wwft
 • Het invullen van documenten
 • Risico’s en Meldingen Ongebruikelijke Transacties
 • Praktijkcases

De workshop Wwft duurt ongeveer anderhalf uur en is alleen beschikbaar voor cliënten die eerder een basis- of opfristraining Wwft gevolgd hebben.

De workshop is bedoeld voor degenen die zich binnen het kantoor bezig houden met het cliëntenonderzoek en de bijbehorende administratie. Na afsluiting van een workshop worden geen certificaten van deelname, PE punten of extra documentatie uitgereikt. 

De workshops worden aangeboden in een basisvariant (voor cliënten die nog aan de slag moeten gaan) en een opfrisvariant waar optimalisatie van het gebruik van hulpmiddelen en opfrissen centraal staan.

Wilt u zich inschrijven voor de Praktijkworkshop Wwft? Deze vinden plaats op de volgende data:

 • Maandag 27 september
 • Donderdag 2 oktober
 • Dinsdag 30 november

Interesse? Neem dan snel contact met ons op om u in te schrijven.

Training AVG

Op enkele uitzonderingen na vallen alle bedrijven en organisaties in Nederland onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De AVG brengt diverse verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van registers en het op de juiste manier beveiligen van gegevens. 

Om u en uw collega’s op de hoogte te brengen van al deze verplichtingen, geven we regelmatig een training AVG. Deze training duurt drie uur en is beschikbaar voor iedere beroepsgroep die aan de AVG gebonden is. 

Tijdens de training behandelen we diverse onderdelen, zoals:

 • De AVG in het algemeen 
 • Het verwerken van persoonsgegevens 
 • Datalekken
 • De actualiteit op het gebied van de AVG
 • De rechten van betrokkenen 
 • Security awareness

Wilt u zich inschrijven voor de AVG training? Deze vinden plaats op de volgende data:

2021:

 • Donderdag 25 november

2022:

 • Donderdag 3 februari
 • Dinsdag 26 april
 • Vrijdag 24 juni

Neem contact met ons op om u in te schrijven.

Wilt u een training volgen?

Neem contact op

Veelgestelde vragen (FAQ):

Verplicht de wet mij om trainingen te volgen?

U bent niet verplicht om trainingen te volgen, maar dit is wel sterk aan te raden. 

De Wwft bepaalt namelijk dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen een kantoor geschoold moeten zijn in de Wwft (de opleidingsverplichting). Door regelmatig een training te volgen kunt u aantonen dat u aan uw verplichting heeft voldaan. 

Ook raden wij een AVG-training aan voor bedrijven die deze wet graag beter willen leren kennen. Een training kost maar een paar uur en stelt uw team in staat om de naleving van de AVG correct en effectief op te pakken. 

Hoe vaak moet ik een training volgen?

De wet schrijft voor dat uw kennis op het gebied van de Wwft up to date moet zijn. Is het minimaal één jaar geleden dat u voor het laatst een Wwft training heeft gevolgd, dan raden we u aan om een opfristraining te volgen.

Wie moeten er binnen mijn kantoor deelnemen aan een training?

De Wwft bepaalt dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen een kantoor geschoold moeten zijn in de Wwft.

Wie deelneemt aan een AVG-training is volledig aan u. U kunt ervoor kiezen om één persoon verantwoordelijk te stellen voor de naleving van de AVG, of uw volledige team bij de training te betrekken.

Wat houdt de Leerlijn Wwft in?

Vanuit de Wwft is het aantoonbaar op peil houden van uw Wwft-gerelateerde kennis verplicht. MyComplyNow maakt dit makkelijk door periodiek een korte toets aan te bieden aan alle gebruikers van het platform. Hoe vaak u deze toets wilt (laten) uitvoeren is aan u. U vult het aantal vragen en de frequentie gemakkelijk zelf op het platform in. 

De toets is gericht op zowel de Wwft als de AVG en de resultaten van iedere medewerker worden opgeslagen in de managementrapportage. Ziet u dan ook dat er bij een medewerker bepaalde kennis ontbreekt, dan kunt u hier gelijk op bijsturen. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen dat het tijd is voor een opfristraining of workshop Wwft of AVG.