Trainingen & Awareness

Bij ons bent u aan het juiste adres voor uw AVG-, Wtt-, Wft- en Wwft-trainingen.

Trainingen

Trainingen op kantoor

In one day

Compliance College

Trainingen op kantoor

AVG-Training

Een aantal voorbeelden van de administratieve verplichtingen die aanbod komen tijdens de training zijn het register verwerkingsactiviteiten en protocol datalekken. Na deze training kunnen uw medewerkers zelfstandig verder met deze verplichtingen, en zo verder invulling geven aan de AVG.

Wwft-Training

U wordt getraind om aan de hand van veelvoorkomende scenario’s mogelijke integriteitsrisico’s en ongebruikelijke transacties te herkennen. Daarnaast  leert u (onder andere) om zelf gedegen cliëntenonderzoek te doen en uw bevindingen vast te leggen. Zo zorgt de Wwft-Training van ComplyNow ervoor dat uw personeel helemaal up-to-date is over alle aspecten van de Wwft.

In one day

AVG in one day

Wilt u graag voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), maar weet u niet hoe u dit praktisch moet aanpakken? Meld uw kantoor aan voor AVG in one day. In één dag kunnen we u goed op weg helpen op het gebied van de AVG.

AVG-training

Onze AVG specialist geeft u en uw personeel een interactieve training die bestaat uit verschillende onderdelen: AVG algemeen, het verwerken van persoonsgegevens, datalekken, de actualiteit, de rechten van betrokkenen. Ook  wordt er uitgebreid stilgestaan bij security awareness. ​

Praktische hulp bij implementatie AVG

Na de training gaat onze AVG specialist met één of enkele medewerkers aan de slag om de AVG op uw kantoor in te richten. ComplyNow heeft een AVG-tool ontwikkeld die door de AVG specialist wordt toegelicht en grotendeels samen met u wordt ingevuld. De tool bevat onder andere:

  • register verwerkingen
  • overzicht van verwerkers
  • protocol datalekken

Wwft in one day

Heeft u behoefte aan kennis en praktische hulp op het gebied van de Wwft?  Wwft in one day maakt het mogelijk om in één dag grote stappen te maken op het gebied van de Wwft!

Wwft-Training

U en uw medewerkers worden getraind om (onder andere) zelf gedegen cliëntenonderzoek te doen, uw bevindingen vast te leggen, risico’s te herkennen met betrekking tot uw klant, de transactie, de herkomst van de gelden en de melding ongebruikelijke transactie. Na afloop van de training krijgen alle deelnemers een certificaat dat aantoont dat u kennis heeft van de Wwft.

Praktische Compliance begeleiding

Het tweede gedeelte van de sessie zullen we samen met u invullen. Hierbij gaan wij uit van de grootste behoefte die bij u leeft. Dit kan zijn:

  • starten met de risicobeoordeling op kantoorniveau (aan de hand van de SIRA-methodiek)
  • praktische uitleg van de hulpmiddelen (WwftCheck, CountryCheck, HandboekNow)
  • het opbouwen of controleren van de cliëntendossiers

Compliance College

Compliance College Wwft Basis

Onze compliance specialist geeft u een Wwft-training met praktische voorbeelden. Vervolgens krijgt u uitleg over WwftCheck, CountryCheck en de formulieren van HandboekNow. Deze hulpmiddelen kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van gedegen cliëntenonderzoek. Zo kunt u na deelname aan het Compliance College Wwft zelfstandig aan de slag met het controleren van uw cliënten.

Compliance College Wwft

U leert door middel van een training welke verplichtingen er bij de Wwft  komen kijken. Daarnaast helpen wij u op weg bij het maken van een risicobeoordeling. Het maken van een kantoorspecifieke risicobeoordeling is een verplichting vanuit de Wwft.

Compliance College AVG

Op het Compliance College AVG van ComplyNow krijgt u de benodigde kennis en tools die nodig zijn om te voldoen aan de AVG. U leert door middel van een training welke diverse verplichtingen er bij deze verordening komen kijken. Daarnaast helpen wij u met de implementatie van de diverse verplichtingen die de AVG met zich meebrengt.

Praktische informatie

Onze Compliance Colleges vinden plaats op ons kantoor in Bodegraven en nemen een dagdeel in beslag. Na deelname aan het Compliance College Wwft ontvangt u een certificaat waarmee u uw kennis over de Wwft kunt aantonen.

Wilt u een training volgen?

Neem contact op