Als makelaar valt u onder de Wwft en de AVG

De makelaar heeft met diverse wet- en regelgeving te maken, die zowel kan voortkomen uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) als uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe werkt dit precies en hoe helpt ComplyNow u als makelaar bij de naleving van de Wwft en de AVG? U vindt alle antwoorden op deze pagina.

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) voor de makelaar

Voor bepaalde beroepsgroepen brengt de Wwft in Nederland een specifieke verantwoordelijkheid met zich mee. Om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, zijn deze groepen als poortwachter aangewezen. 

Poortwachters worden geacht: 

 • Extra alert te zijn op risico’s rondom hun cliënten en ongebruikelijke transacties binnen de organisatie
 • In hun dagelijks werk inspanningen te leveren om een drempel te vormen tegen witwassen en het financieren van terrorisme 
 • Bij te dragen aan de integriteit van de financiële sector

Zowel aan- als verkoopmakelaars, verhuurmakelaars (bij een verhuur van onroerend goed met een huurprijs van meer dan € 10.000 per maand) en ook taxateurs hebben de rol van poortwachter toegewezen gekregen. 

Bent u taxateur? Lees dan snel verder voor meer informatie over uw poortwachtersrol.   

Wat betekent de poortwachtersrol in het kader van de Wwft voor u als makelaar en hoe helpt ComplyNow hierbij?

De invulling van de poortwachtersrol lijkt voor velen een uitdaging, niet in de laatste plaats omdat makelaars zich in hun dagelijks werk met hele andere zaken bezighouden.

Gelukkig hoeft het correct naleven van de Wwft niet moeilijk te zijn. Met de oplossingen van ComplyNow heeft u het cliëntenonderzoek namelijk binnen no-time uitgevoerd en houdt u gemakkelijk het overzicht op het gebied van beleid en risicoanalyses. 

Wwft makelaar

Wat moet u doen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Cliëntenonderzoek

Bij het aangaan van een relatie met een nieuwe cliënt (vóór OTD) bent u als makelaar verplicht om enkele gegevens rondom deze persoon (of organisatie) op te zoeken en te bewaren. Het gaat hier om informatie waarmee kan worden ingeschat in hoeverre de cliënt een risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengt. Naast de cliënt, dient u op dezelfde manier ook de wederpartij te onderzoeken. 

Het cliëntenonderzoek bevat diverse stappen, zoals: 

 • Het identificeren en verifiëren van de identiteit van een cliënt en diens vertegenwoordiger
 • Het identificeren, verifiëren en vastleggen van de identiteit van de belanghebbende(n)
 • Het vaststellen en vastleggen van het doel van de transactie en de aard van de relatie
 • Een vastgelegde inschatting op basis van indicatoren of de cliënt en transactie een hoog, gemiddeld of laag risico met zich meebrengen

Komt uit de risicoanalyse dat het om een cliënt met een hoog of juist laag risico gaat? Dan betekent dit dat een standaard of verscherpt cliëntenonderzoek van toepassing is.

 • Onboarding in MyComplyNow

Op MyComplyNow, ons complete Wwft-onboardingplatform, voert u het cliëntenonderzoek uit in de vorm van een snelle en gebruiksvriendelijke ‘workflow’

Daarnaast vindt u op hetzelfde platform zowel aanvullende- als standaardchecks (zoals de ‘PEP-sanctie’ en de ‘negatieve media check’). U kunt ervoor kiezen om deze automatisch in uw workflow mee te nemen, of als losse check uit te voeren. 

Alle functies die u als makelaar wellicht kent van de voormalige Wwft Check, vindt u nu op MyComplyNow. 

MyComplyNow bevat onder meer de volgende functies: 

 • Een workflow voor het systematisch uitvoeren van uw cliëntenonderzoek (uw bekende formulieren in de vorm van een gebruiksvriendelijk stappenplan)
 • Identificatie en verificatie van de cliënt (indien gewenst, volledig online met behulp van iDIN) 
 • Onderzoek of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, uit een hoogrisicoland komt of negatief in de media is verschenen
 • Monitoring en archivering van de uitkomst van uw cliëntenonderzoeken, automatisch en volledig conform de AVG
 • Handige documenten voor het opstellen van beleid en het uitvoeren van risicoanalyses 
 • Een leerlijn waarmee u gemakkelijk aan uw opleidingsverplichting voldoet 

Wilt u gebruik maken van MyComplyNow? Maak dan direct een account aan of klik hier voor meer informatie.  

 • Bewaarplicht en monitoring

In het kader van de Wwft moet de makelaar alle onderdelen van het cliëntenonderzoek vijf jaar bewaren. 


Daarbij moet ook gedacht worden aan ondersteunende documenten zoals de UBO-verklaring, eventuele kopieën van identiteitsbewijzen, statuten en overige documenten die onlosmakelijk zijn verbonden met het cliëntenonderzoek. Als u een relatie aangaat met uw cliënt (OTD), dient u deze cliënt tijdens de duur van de relatie ook te monitoren.

 • Monitoring in MyComplyNow

Wanneer u uw cliëntenonderzoek uitvoert in MyComplyNow, worden de uitkomsten van al uw onderzoeken automatisch op de juiste manier opgeslagen en veilig bewaard. Volledig AVG-proof, dus goed beschermd en niet langer dan noodzakelijk.

Afhankelijk van de aard van de relatie, kan de bijbehorende documentatie op drie verschillende manieren worden opgeslagen. 

 • Is de relatie nog geen klant, maar is het cliëntenonderzoek nog lopende? Dan staat de relatie geregistreerd als ‘in behandeling’. 
 • Gaat het om een actieve relatie, zoals een cliënt waarvan een woning in de verkoop staat? Dan wordt deze ‘actief’ opgeslagen. Dit betekent dat ons systeem continu blijft monitoren of uw cliënt negatief in de media komt, een PEP-hit genereert of op een relevante sanctie- of waarschuwingslijst genoemd wordt. 
 • Gaat het om een eenmalige transactie of wordt de relatie met de cliënt beëindigd? Dan kunt u het cliëntenonderzoek direct ‘archiveren’. Een gearchiveerde cliënt wordt niet gemonitord en mag na vijf jaar verwijderd worden, conform de bewaartermijn van de Wwft. U krijgt na deze bewaartermijn dan ook een melding van ons, zodat u alle documentatie rondom de cliënt kunt wissen. Door het onderzoek niet langer te bewaren dan deze bewaartermijn, voldoet u direct aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wilt u zeker zijn dat u aan de bewaarplicht voldoet? Maak dan snel een account aan op MyComplyNow

 • Meldplicht

Als u een ongebruikelijke transactie signaleert, bent u verplicht deze te melden aan FIU-Nederland. Dit staat bekend als de MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie). 

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn zowel objectieve- als subjectieve indicatoren ontwikkeld. 

Bent u benieuwd welke indicatoren dit zijn en in welke gevallen u verplicht bent om een MOT-melding te doen? U vindt een uitgebreide uitleg op de website van FIU-Nederland

 • Wwft consultancy voor de makelaar

Bij twijfel over het melden van een ongebruikelijke transactie kunt u de hulp inschakelen van een van onze compliance specialisten. 

Consultancy met een compliance specialist vindt plaats op uurbasis. Tijdens een afspraak met onze Wwft-expert heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen, een MOT-melding (Melding Ongebruikelijke Transactie) te laten controleren of deze samen met de specialist in te dienen.

Ook het volledig uitbesteden van de meldingen behoort tot de mogelijkheden. Onze specialisten staan graag voor u klaar, ook voor andere Wwft- of AVG-gerelateerde vragen. Meer informatie over onze consultancy diensten vindt u hier

Heeft u behoefte aan de nodige sturing of een sparringpartner? Neem gerust contact met ons op om eens kennis te maken. 

 • Risicobeleid 

Alle Nederlandse makelaars die onder de Wwft vallen zijn verplicht om een (geschreven) Wwft-beleid op te stellen. Hierin moet de werkwijze van het kantoor met betrekking tot de Wwft in voldoende detail worden beschreven.

 

Het gaat hier om een beleid met algemene regels en processen. 

Bijvoorbeeld:
“In UBO-onderzoeken vragen we alle UBO’s om verificatie van de identiteit als er sprake is van een hoog risico in de structuur van de betrokken organisatie.”

 • Wwft handboek 

Het Wwft handboek geeft duidelijke uitleg over het benodigde beleid én bevat een handige template waarmee u gemakkelijk uw eigen gepersonaliseerde versie opstelt. 

In het handboek leest u precies waar uw Wwft-beleid aan dient te voldoen. Daarnaast kunt u het handboek gebruiken als template voor het opstellen van uw eigen beleidsdocument. Door simpelweg enkele persoonlijke gegevens in te vullen is uw beleid direct compleet. U kunt het handboek gemakkelijk downloaden in uw MyComplyNow omgeving, indien u voor deze dienst gekozen heeft.

Wilt u aan de slag met het Wwft handboek? Maak dan snel een account aan op MyComplyNow

 • Risicomanagement

Naast het opstellen van een beleid op het gebied van de Wwft, is ieder makelaarskantoor ook verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren. Dit gaat niet om een risicobeoordeling als onderdeel van het cliëntenonderzoek, maar om een inschatting van de risico’s rondom witwassen en de financiering van terrorisme binnen het kantoor zelf. 

Veel kantoren kiezen ervoor om deze risicobeoordeling uit te voeren met behulp van de SIRA-methode (Systematische Integriteitsrisicoanalyse). Dit is een overzichtelijke lijst met risico’s, gevolgd door de aannemelijkheid en de impact hiervan, en de acties waarmee deze risico’s worden beperkt. 

 • Risicomanagement (met de SIRA-methode)

ComplyNow helpt zijn klanten bij het uitvoeren van een volledige risicobeoordeling met behulp van de SIRA-methode (Systematische Integriteitsrisicoanalyse). 

Een risicobeoordeling zet de risico’s binnen een kantoor op een rij, gevolgd door de aannemelijkheid en impact hiervan en de manieren waarop het kantoor probeert om deze risico’s te beperken. 

Risico’s die in een beoordeling worden meegenomen zijn bijvoorbeeld: 

 • Witwassen
 • De financiering van terrorisme
 • Corruptie
 • Fraude
 • Cybercrime

 

 • Risicomanagement-update (met de SIRA-methode) 

De toezichthouder verwacht dat de risicobeoordeling halfjaarlijks aan een update wordt onderworpen.

Om makelaars te helpen aan deze verplichting te voldoen, bieden wij een SIRA-update abonnement. Sluit u dit abonnement af? Dan beoordelen wij twee keer per jaar uw risicobeoordeling opnieuw en passen wij deze aan een eventuele nieuwe situatie aan. 

Tijdens een risicomanagement-update zetten wij de risico’s binnen een kantoor op een rijt, gevolgd door de aannemelijkheid en impact hiervan. Daarnaast kijken we naar de manieren waarop het kantoor probeert om de vastgestelde risico’s te beperken. 

Risico’s die in een beoordeling worden meegenomen zijn bijvoorbeeld: 

 • Witwassen
 • De financiering van terrorisme
 • Corruptie
 • Fraude
 • Cybercrime

Heeft u interesse? Neem dan direct contact met ons op om een afspraak te maken. 

 • Aantoonbare kennis van de Wwft (opleidingsverplichting) 

Als makelaar legt de Wwft u een opleidingsverplichting op. 

Om aan deze verplichting te voldoen, moeten alle medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen uw kantoor probleemloos in staat zijn om de Wwft na te leven. Dit betekent niet alleen dat ze ongebruikelijke transacties moeten kunnen herkennen en het cliëntenonderzoek moeten kunnen uitvoeren, maar ook dat ze moeten deelnemen aan een periodieke opleiding.

De opleiding dient uitgebreid in te gaan op ongebruikelijke transacties, op het uitvoeren van het cliëntenonderzoek en op de naleving van de Wwft in het algemeen. 

Kantoren moeten (met materiaal) kunnen aantonen dat hun medewerkers deze opleidingen volgen. Lukt dit niet? Dan heeft het kantoor niet volledig aan de opleidingsverplichting voldaan.   

 • Wwft training voor de makelaar

Om te zorgen dat alle medewerkers binnen een makelaarskantoor goed op de hoogte zijn van de verplichtingen vanuit de Wwft, biedt ComplyNow diverse trainingen aan.

Let op: Bent u aangesloten bij Vastgoedcert? Dan kunt u met onze trainingen tegen een extra vergoeding PE-punten verdienen. 

Tijdens onze Wwft training behandelen we onder meer: 

 • De Wwft voor u als makelaar
 • Sanctiewetgeving
 • Wwft binnen de makelaarsbranche 
 • Het cliëntenonderzoek 
 • ID/verificatie 
 • De UBO
 • De risicoanalyse 
 • Het verscherpt onderzoek 
 • Risicoklassen 
 • De MOT-melding 

Wij bieden onze klanten vier vormen van training, zowel Inhouse voor slechts één kantoor, als openbaar binnen ons Compliance College.

Inhouse Wwft training voor de makelaar

Heeft u interesse in het boeken van een Inhouse training, speciaal voor uw kantoor?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken. 

Compliance College

ComplyNow beschikt over een eigen opleidingsinstituut: het Compliance College. Binnen het College bieden we regelmatig Wwft trainingen waar individuele deelnemers zich op kunnen inschrijven.

Interesse? Klik hier voor meer informatie, data en inschrijvingen.

Wwft Workshops voor de makelaar

Behoefte aan praktische oefening met onze Wwft-gerelateerde hulpmiddelen en de inrichting van de Wwft? Tijdens de workshop Wwft nemen we u stap-voor-stap mee door alle onderdelen van ons Wwft-platform, MyComplyNow. Daarnaast bespreken we diverse praktijkvoorbeelden en nemen we voldoende tijd voor vragen en interactie.

Interesse? Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op om een afspraak te maken. 

Leerlijn

Gebruikers van MyComplyNow kunnen periodiek een korte kennistoets en updatebericht over de Wwft en AVG maken om hun kennis up to date te houden en om kennis en vaardigheden binnen het kantoor te managen.

Maak een account aan op MyComplyNow om direct aan de slag te gaan.

 • Compliance 

Afhankelijk van de omvang van uw onderneming en van de risico’s die bij uw klanten spelen, kunt u als makelaar verplicht zijn om een onafhankelijke compliancefunctie in te richten.

Is deze verplichting op u van toepassing?

Dit hangt af van diverse factoren. Ten eerste zult u zeer waarschijnlijk een compliancefunctie moeten inrichten wanneer een van de volgende scenario’s op uw kantoor van toepassing is: 

 • Tenminste 50 werknemers
 • Activa ter waarde van minimaal € 6 miljoen
 • Netto-omzet van minimaal € 12 miljoen

Daarnaast speelt ook de ‘aard en omvang’ van het kantoor een rol. Hierbij gaat het om een combinatie van factoren, waardoor ook kantoren die niet aan één van de drie bovenstaande eisen voldoen soms toch een compliancefunctie moeten inrichten. 

Een voorbeeld hiervan is een klein kantoor dat voornamelijk met cliënten of transacties met een hoog risicoprofiel werkt, waarvoor verscherpt cliëntenonderzoek nodig is.

Verplicht of niet, het inrichten van een (externe) compliance officer is voor ieder kantoor aan raden. Met de hulp van een expert hoeft u zich zelf geen zorgen te maken over uw compliance-werkzaamheden en weet u zeker dat u wet- en regelgeving correct naleeft. 

Twijfelt u of deze verplichting op u van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit. 

 • Wwft consultancy voor de makelaar

Wilt u (verplicht of vrijwillig) een onafhankelijke compliancefunctie inrichten? Heeft u vragen of twijfels, of wilt u graag samen met een expert aan de slag met enkele checks, beleidsdocumenten of controles? Dan helpen wij u graag verder. 

Wij bieden momenteel twee verschillende vormen van consultancy: 

 • De Compliance Officer 

Dit is een eigen persoonlijke Wwft-expert met ruime ervaring binnen uw branche. Deze expert is in te zetten voor bijvoorbeeld het begeleiden van toezichtbezoeken en audits, het opstellen en invoeren van beleid en cases zoals UBO-onderzoek, de MOT, dossiercontroles en update-gesprekken. 

U kunt uw eigen Compliance Officer inhuren vanaf acht uur per jaar. 

 • De Compliance Specialist 

De Compliance Specialist kunt u op ieder moment inschakelen, op uurbasis. Deze Wwft-expert helpt u met onder meer vragen rondom het UBO-onderzoek, een MOT of dossiercontroles.

U kunt een Compliance Specialist inhuren vanaf drie uur per jaar. 

Heeft u behoefte aan de nodige sturing of een sparringpartner? Neem gerust contact met ons op om eens kennis te maken. 

 • Auditfunctie 

In de Wwft wordt gesproken over periodieke monitoring. Dit houdt in dat, soms verplicht maar meestal vrijwillig, periodiek een audit op alle verplichtingen vanuit de Wwft wordt uitgevoerd. 

Is deze verplichting op u van toepassing?

Dit hangt af van diverse factoren. Ten eerste zult u een auditfunctie moeten inrichten wanneer een van de volgende scenario’s op uw kantoor van toepassing is: 

 • Tenminste 50 werknemers
 • Activa ter waarde van minimaal € 6 miljoen
 • Netto-omzet van minimaal € 12 miljoen

Daarnaast speelt ook de ‘aard en omvang’ van het kantoor een rol. Hierbij gaat het om een combinatie van factoren, waardoor ook kantoren die niet aan een van de drie bovenstaande eisen voldoen soms toch een auditfunctie moeten inrichten. 

Een voorbeeld hiervan is een klein kantoor dat voornamelijk met cliënten of transacties met een hoog risicoprofiel werkt, waarvoor verscherpt cliëntenonderzoek nodig is.

De vrijwillige audit 

Al is slechts een klein deel van de makelaarskantoren verplicht om regelmatig een Wwft-audit uit te laten voeren, toch kiezen veel makelaars ervoor om dit wel te doen. 

Na afloop van een audit weet u als kantoor zeker dat u niets over het hoofd heeft gezien. Komt de toezichthouder namelijk langs en blijkt uw documentatie niet op orde? Dan kan dit resulteren in flinke boetes en imagoschade. 

 • Wwft audits voor de makelaar 

Onze partner AuditNow helpt makelaars door als externe auditor op te treden. 

Tijdens een Wwft-audit controleert AuditNow alle compliance-gerelateerde acties, de werkwijze van de interne compliance specialist, de opgestelde rapporten en het beleid rondom de Wwft (het ingevulde handboek, bijvoorbeeld). 

Een audit wordt altijd afgesloten met een uitgebreide terugkoppeling en eventuele verbetersuggesties. 

Heeft u interesse in de hulp van een externe auditor? Neem dan vooral een kijkje op de website van AuditNow voor meer informatie of plan direct een gratis kennismakingsgesprek in met een van de ervaren auditors. 

Wat betekent de rol van poortwachter voor de Nederlandse taxateur?

Ook de Nederlandse taxateur heeft een poortwachtersfunctie toegewezen gekregen. Echter, vergeleken met de aan- en verkoopmakelaar heeft de taxateur minder verplichtingen. Zo hoeft deze geen cliëntenonderzoek uit te voeren, maar is bijvoorbeeld het melden van ongebruikelijke transacties wel verplicht. 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor de makelaar

Sinds 2018 hebben alle bedrijven en organisaties binnen de EU met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te maken. Deze wet bepaalt dat voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens aan diverse verplichtingen moet worden voldaan.

Wat betekent de AVG voor de makelaar en hoe kan ComplyNow hierbij helpen?

Ieder makelaarskantoor heeft te maken met persoonsgegevens en zal daarom de AVG moeten naleven. Zo moeten makelaars zich bewust zijn van de gegevens die binnen het kantoor worden gebruikt, moet hier correct over worden gecommuniceerd en moeten alle acties zijn gebaseerd op correct beleid en een privacyverklaring. 

Wordt de AVG niet correct nageleefd? Dan kan dit resulteren in flinke boetes en reputatieverlies. 

Gelukkig hoeft het correct naleven van de AVG niet moeilijk te zijn. Met enkele handige tools en eventueel een extra training heeft u uw kantoor binnen no-time perfect ingericht volgens alle regels van de AVG.

Wat moet u doen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Het voldoen aan de AVG

Iedere makelaar die gebruik maakt van persoonsgegevens moet kunnen bewijzen dat binnen het kantoor aan de AVG wordt voldaan. Daarvoor is beleid over datalekken nodig, moet personeel voldoende worden getraind en moet het register van verwerkingen worden ingericht en bijgehouden. 

 • Het bijhouden van het register van verwerkingen

In het register van verwerkingen moet ieder makelaarskantoor onder meer registreren hoe het kantoor persoonsgegevens verwerkt, welke wettelijk toegestane grond het kantoor daarvoor heeft en welke bewaartermijnen er gelden.

 • Informeren

Alle cliënten moeten worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die binnen het kantoor worden gebruikt. Dit gebeurt vaak in de vorm van een privacyverklaring.

 • Verwerkersovereenkomsten

Met partijen die persoonsgegevens voor een makelaar verwerken moet een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. Verwerkers zijn bijvoorbeeld (vaste) samenwerkingspartners en leveranciers, maar ook boekhouders en softwareleveranciers. De overeenkomst moet afspraken bevatten over onder meer beveiligingsmaatregelen, datalekken en rechten van betrokkenen.

 • Toestemming

Een makelaar moet precies weten in welke gevallen toestemming nodig is voor het verwerken van bepaalde cliëntgegevens. 

 • Persoonsgegevens

Binnen ieder makelaarskantoor moeten passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen voor het verwerken van persoonsgegevens (ongeacht of die op de computer staan, in de cloud of fysiek op het kantoor). Ook commercieel is dit belangrijk: de makelaar is verantwoordelijk voor alle schade als resultaat van het niet op orde hebben van de beveiligingsmaatregelen. Verzekeraars keren schade bij niet-naleving van de AVG bovendien lang niet altijd uit.

 • Datalekken

Makelaars zijn verplicht om alle datalekken (bijvoorbeeld e-mails naar de verkeerde persoon) te registreren. Daarnaast moeten ernstige datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De AVG legt de verantwoordelijkheid voor het kennen en naleven van alle privacyregels bij de makelaar. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens hierom vraagt moet u op ieder moment kunnen aantonen dat u de regels rondom de AVG kent en correct naleeft. 

 • AVG-implementatie 

Tijdens een AVG-implementatie helpen we u bij alle administratieve verplichtingen die de AVG u oplegt. 

Denk hierbij aan onder meer: 

 • Het register van verwerkingen 
 • Het in kaart brengen van uw verwerkers 
 • Het opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten
 • Maatregelen ter bescherming van gegevens
 • Maatregelen rondom datalekken

Het traject wordt begonnen met de training, die is inbegrepen bij de implementatie. De implementatie wordt meestal in twee bezoeken (inclusief training) afgerond, waarna overdracht van de zaken in een handige tool plaatsvindt.

Interesse? Neem dan snel contact met ons op zodat we u op weg kunnen helpen. 

 • Consultancy

Ook bieden wij momenteel twee verschillende vormen van Consultancy op het gebied van de AVG: 

 • De Compliance Specialist 

De Compliance Specialist kunt u op ieder moment inschakelen, op uurbasis. Deze expert helpt u met onder meer vragen rondom het cookiebeleid en de privacyverklaring. 

U kunt uw Compliance Specialist inhuren vanaf drie uur per jaar. 

 • Externe Functionaris Gegevensbescherming (FG as a service / DPO on demand) 

Sommige ondernemingen in Nederland zijn verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. 

Is deze verplichting op u van toepassing? Dan richt ComplyNow deze functie graag voor u in.

Daarmee heeft u aan uw verplichting voldaan, zonder dat u zelf een functionaris in de loonlijst van uw onderneming hoeft op te nemen. Zeker wanneer dit niet in verhouding staat tot het formaat van uw onderneming is dit een praktische oplossing.

U kunt uw eigen FG/ DPO Compliance Officer inhuren vanaf acht uur per jaar. 

Heeft u behoefte aan de nodige sturing of een sparringpartner? Neem gerust contact met ons op om eens kennis te maken. 

 • Audit AVG

Wilt u eenmalig of periodiek laten checken of u niets over het hoofd heeft gezien? Dan is het aan te raden om een audit AVG uit te laten voeren. 

Tijdens een audit onderzoekt AuditNow of een organisatie aan alle AVG-gerelateerde verplichtingen voldoet. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het register van verwerkingen, het register datalekken, de vastgestelde datalekken, de privacyverklaring, de website en nog veel meer. 

De audit AVG wordt afgesloten met een uitgebreide rapportage en eventuele verbeterpunten of adviezen. 

Heeft u interesse in de hulp van een externe auditor? Neem dan vooral een kijkje op de website van AuditNow voor meer informatie. 

 • AVG training

Voor makelaars die de AVG en alle bijbehorende verplichtingen graag beter willen leren kennen, bieden wij een drie uur durende cursus aan. 

Deze interactieve training bestaat uit verschillende onderdelen, zoals:

 • De AVG in het algemeen 
 • Het verwerken van persoonsgegevens 
 • Datalekken
 • De actualiteit op het gebied van de AVG
 • De rechten van betrokkenen 
 • Security awareness

Interesse? Klik hier voor meer informatie.

MyComplyNow voor onze partners

Onze partners profiteren regelmatig van speciale acties, kortingen of gratis toegang tot bepaalde diensten.

Bent u als makelaar aangesloten bij een van de onderstaande organisaties en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de naleving van de Wwft? Maak dan snel een account aan op MyComplyNow en zie direct welke voordelen op uw organisatie van toepassing zijn.

Tijdens uw inschrijfproces vragen wij u om aan te geven bij welke organisatie u bent aangesloten. Hierdoor worden uw kortingen direct verwerkt op de prijslijst in uw account.

Aan de slag?