Belastingadviseur

Fiscaal juristen

Belastingadviseurs zijn Wwft-plichtig

Dit houdt in dat zij zich bij het beoefenen van hun beroep moeten houden aan de regels omtrent het tegengaan van terrorismefinanciering en witwassen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening, het voeren van administraties, geven van belastingadvies, het verzorgen van belastingaangiften en de zogenaamde ‘tax assurance’-dienstverlening dan is de Wwft van toepassing op de dienstverlening.

Belastingadviseurs hebben op grond van de Wwft een verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek en een meldingsplicht. Daarnaast bestaat er ook een opleidingsverplichting, de verplichting tot het voeren van risicomanagement, het toewijzen van één persoon die belast is met de Wwft binnen de organisatie (of extern door een compliance specialist) en, indien passend naar aard en omvang van het kantoor, het inrichten van een (onafhankelijke) auditfunctie.

Wwft belastingadviseur
Belasting
Wwft belastingadviseur

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen.

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren.

HandboekNow

Een online handboek, dat u kunt personaliseren en als basis voor uw eigen beleid kunt inzetten. Het handboek is compleet met stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling op kantoorniveau volgens de best practice van verschillende toezichthouders.

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen helpen opstarten, adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft?

Neem contact op met ComplyNow