Bank

Vermogensbeheer voor derden

Banken zijn Wwft-plichtig

Banken zijn op grond van de Wwft verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden. Daarnaast bestaat er ook een opleidingsverplichting, een verplichting tot het voeren van risicomanagement, het toewijzen van één persoon die belast is met de Wwft binnen de organisatie (of extern door een compliance specialist) en, indien passend naar de aard en omvang van het kantoor, het inrichten van een (onafhankelijke) auditfunctie.

Onze compliance officers hebben jarenlange ervaring in de volle breedte van de bank: front office CDD-medewerkers, juridische advisering bij CDD-hersteltrajecten, etc. Zij hebben gewerkt bij zowel grootbanken als gespecialiseerde middelgrote en kleinere banken.

Wwft banken
Banken euro

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen.

CountryCheck

De applicatie CountryCheck, waarmee u snel en eenvoudig kunt nagaan welke sancties er op verschillende landen gelden.

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren.

HandboekNow

Een handboek, dat wij voor uw onderneming kunnen personaliseren. Dit kunt u als basis voor uw eigen beleid inzetten. Het handboek is compleet met stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling volgens de best practice van uw toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft? 

Neem contact op met ComplyNow