Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel te voorkomen dat illegaal verkregen gelden worden witgewassen of terroristische activiteiten worden gefinancierd. 

De Wwft is de afgelopen jaren enorm in beweging geweest, onder meer door de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de wijzigingen op basis van de vijfde anti-witwasrichtlijn.

Op deze pagina leest u alles over de Wwft en de naleving van deze wet.

Lees verder als u benieuwd bent:
Witwassen

 

Alles over de Wwft in een 

handig naslagwerk?

Download dan gratis ons e-book Wwft!

Ja, stuur mij het e-book Wwft!

Op welke branches is de Wwft van toepassing?

In de Wwft worden verschillende beroepsgroepen benoemd als ‘poortwachter’ in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Dit zijn voornamelijk beroepsgroepen die te maken hebben met grote financiële transacties. Gezamenlijk hebben alle poortwachters de taak om de integriteit van de financiële sector te waarborgen en deze duurzaam te verbeteren.

ComplyNow is gespecialiseerd in het leveren van Wwft-gerelateerde diensten aan de volgende branches:  

Klik hier voor alle Wwft-plichtige branches waar ComplyNow momenteel mee samenwerkt

 • Aan- en verkopers van goederen (of bemiddelaars hierbij) 
 • Accountants
 • Administratiekantoren
 • Advocaten
 • Banken
 • Belastingadviseurs
 • Betaalinstellingen
 • Cryptovaluta
 • Exploitanten pandhuizen en domicilieverleners
 • Financiële instellingen
 • Makelaars, taxateurs en bemiddelaars in onroerende zaken 
 • Notarissen
 • Trustkantoren
 • Wisselkantoren

De bovenstaande branches zijn niet de enige branches die onder de Wwft vallen. Een volledige lijst is te vinden op de website van FIU-Nederland. Staat uw branche niet in de bovenstaande lijst maar wel op de website van FIU? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

Wat zijn uw verplichtingen onder de Wwft en welke hulp biedt ComplyNow bij de naleving hiervan? 

Wat de Wwft precies voor u betekent, is afhankelijk van de leidraden die op uw branche van toepassing zijn. Echter, bijna alle Wwft-plichtige instellingen moeten enkele standaard checks en controles uitvoeren.  

Het onderstaande overzicht laat de belangrijkste verplichtingen vanuit de Wwft zien, gevolgd door de oplossingen die ComplyNow hiervoor biedt:  

Wwft

Wat moet u doen?

Hoe kunnen wij u helpen?

Cliëntenonderzoek

Bij het aangaan van een nieuwe relatie met een cliënt of wederpartij, moeten Wwft-plichtige instellingen enkele gegevens rondom deze persoon (of organisatie) verzamelen. Het gaat hier om informatie waarmee kan worden ingeschat in hoeverre de nieuwe relatie een risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengt.

Hét complete compliance platform

MyComplyNow is een compleet en gebruiksvriendelijk online platform waarop u uw cliëntenonderzoeken uitvoert en AVG-proof bewaart. Interesse? Maak gratis een account aan op MyComplyNow, of neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Bewaarplicht

Wwft-plichtige instellingen moeten de resultaten van hun cliëntenonderzoeken vijf jaar lang bewaren. Daarnaast moeten zij tijdens de duur van de relatie bepaalde gegevens rondom de cliënt of wederpartij monitoren.

Uw dossier veilig bewaard op MyComplyNow

Op MyComplyNow worden al uw dossiers veilig en conform de AVG opgeslagen. Ook worden relaties, wanneer nodig, gemonitord. Maak gratis een account aan op MyComplyNow en ga direct aan de slag.

Aantoonbare kennis van de Wwft

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen een organisatie die onder de Wwft valt, moeten weten wat deze wet inhoudt en welke verplichtingen komen kijken bij de naleving hiervan.

Het Compliance College en Inhouse trainingen door ComplyNow

ComplyNow biedt trainingen en workshops aan op verschillende niveaus. Klik hier voor meer informatie over al onze trainingen. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meldplicht

Het is voor instellingen die onder de Wwft vallen verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU), aan de hand van branchespecifieke indicatoren. Deze indicatoren komen met name naar voren tijdens het onderzoeken, monitoren en reviewen van cliënten.

Hulp bij het doen van een MOT-melding

Twijfelt u of u een ongebruikelijke transactie moet melden? Wij helpen u graag bij deze afweging. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de meldprocedures of nemen wij de melding volledig van u over, op grond van een machtiging. Deze dienst maakt ons uniek in Nederland! Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Risicobeleid

De meeste Nederlandse bedrijven en organisaties die onder de Wwft vallen zijn verplicht om een (geschreven) Wwft-beleid op te stellen. Hierin moeten onder meer alle Wwft-gerelateerde maatregelen van de instelling in voldoende detail worden beschreven.

Wwft handboek

ComplyNow heeft een online handboek opgesteld, dat is te vinden op MyComplyNow. In dit handboek leest u precies waar uw Wwft-beleid aan dient te voldoen. Daarnaast kunt u het handboek ook gebruiken als template voor het opstellen van uw eigen beleidsdocument. Door simpelweg enkele persoonlijke gegevens in te vullen, is uw risicobeleid direct compleet. Meld u nu aan voor MyComplyNow om direct aan de slag te gaan. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Risicomanagement

Naast het opstellen van een beleid op het gebied van de Wwft, moet in de meeste gevallen ook een risicobeoordeling worden opgesteld en up-to-date worden gehouden. Deze risicobeoordeling betreft een inschatting van de risico’s rondom witwassen en de financiering van terrorisme voor de instelling zelf. Voor sommige instellingen is het gebruik van de SIRA-methode (Systematische Integriteitsrisicoanalyse) verplicht, terwijl anderen zelf een vorm mogen kiezen.

Risicomanagement met de SIRA-methode

ComplyNow helpt klanten bij het vaststellen van interne risico’s door het uitvoeren van een risicomanagement-traject met de SIRA-methode (Systematische Integriteitsrisicoanalyse). Dit betreft een overzichtelijk document waarin precies wordt weergegeven welke risico’s binnen een kantoor spelen, hoe aannemelijk deze risico’s zijn, wat de impact hiervan is en hoe deze zoveel mogelijk worden beperkt.
De wet schrijft tevens voor dat de risicobeoordeling op organisatorisch niveau periodiek moet worden geupdate. Ook hier helpen wij u graag bij. Heeft u vragen of interesse? Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

Compliance

Vanuit de Wwft is het voor sommige instellingen verplicht een onafhankelijke compliancefunctie in te richten. Deze verplichting is van toepassing op grotere instellingen of instellingen met veel hoogrisicocliënten. Daarnaast is het inrichten van een compliancefunctie aan te raden voor alle instellingen die hun compliance-zaken graag perfect op orde willen houden. De compliancefunctie wordt vervuld door een externe consultant die helpt bij het inrichten van alle documentatie en werkzaamheden op het gebied van de Wwft.

Consultancy

Heeft u hulp nodig bij het inrichten van de compliancefunctie? ComplyNow biedt consultancy-services op uurbasis. Uw Compliance Consultant of Compliance Officer neemt al uw vraagstukken graag met u door, waardoor u voorkomt dat u iets over het hoofd ziet. Interesse? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze oplossingen voor meer informatie.

Audit

Naast de compliancefunctie is ook het inrichten van een auditfunctie aan te raden - en soms verplicht. Dit houdt in dat een externe auditor periodiek een controle uitvoert op de naleving van de Wwft binnen de Wwft-plichtige organisatie. Ook de auditfunctie wordt vervuld door een externe consultant.

AuditNow

Onze partner AuditNow helpt organisaties door als externe auditor op te treden. Heeft u interesse in een audit van AuditNow? Bezoek de website van AuditNow voor meer informatie.

 

In één keer klaar met de Wwft?

Met Wwft Compleet, hét abonnement voor de naleving van de Wwft, bent u volledig Wwft-compliant. En dat voor slechts 75 euro per maand, exclusief btw.

Interesse? Klik hier voor meer informatie!

Veelgestelde vragen (FAQ):

Wat is witwassen?

Witwassen is het ‘legaal maken’ van illegaal verkregen vermogen. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het fictief verhogen van de omzet of door slimme interacties met buitenlandse bedrijven. 

Wat is de financiering van terrorisme?

Financiering van terrorisme is het beschikbaar maken van vermogen voor terroristische organisaties. Transacties naar een politiek prominent persoon uit een land waar terrorisme actueel is, zouden bijvoorbeeld een aanwijzing kunnen zijn van de financiering van terrorisme. 

Wat is het doel van de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel te voorkomen dat illegaal verkregen gelden worden witgewassen of terroristische activiteiten worden gefinancierd.

Ik ben een eenmanszaak. Moet ik ook aan de Wwft voldoen?

Ja, ook eenmanszaken moeten aan de Wwft voldoen. Als gevolg van de poortwachtersfunctie zijn ook natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, verplicht om de regels van de Wwft te volgen. Enkele aanvullende vereisten binnen de Wwft, zoals de verplichting om een audit- en compliancefunctie in te richten, zijn echter niet van toepassing op eenmanszaken. 

Valt mijn instelling onder de Wwft?

In artikel 1 van de Wwft wordt opgesomd welke instellingen onder de Wwft vallen. Dit zijn onder meer makelaars, notarissen, belastingadviseurs, betaalinstellingen, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, intermediairs, accountants, trustkantoren, boekhouders en administratiekantoren.

Twijfelt u of uw instelling onder de Wwft valt? Neem gerust contact met ons op, dan zoeken wij dit voor u uit.

Wat gebeurt er als mijn instelling niet aan de Wwft voldoet?

Samen met de AFM, houdt de DNB toezicht op de correcte naleving van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om de Wwft te handhaven, heeft de DNB enkele instrumenten tot zijn beschikking. Eén daarvan is de bestuurlijke boete. Wordt uw instelling gecontroleerd op de naleving van de Wwft en blijkt u niet aan alle verplichtingen te voldoen, dan kunt u een boete verwachten. 

Op de website van DNB leest u alles over de rol van de DNB en de hoogte van eventuele boetes. 

Wat is het cliëntenonderzoek?

Het cliëntenonderzoek is een onderzoek naar de partij waarmee u zaken doet. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) bepaalt dat alle Wwft-plichtige instellingen dit onderzoek moeten uitvoeren voordat ze een relatie (in de vorm van een in- en/of verkoop) of opdracht met een nieuwe partij aangaan of voordat zij diensten aan zakelijke relaties leveren.

Met het cliëntenonderzoek gaat u na of uw nieuwe relatie een verhoogd risico op witwassen of de financiering van terrorisme met zich meebrengt. Is dit het geval? Dan is het aan te raden om de relatie niet aan te gaan of extra zorgvuldig te monitoren.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner‘ of uiteindelijke belanghebbende van een bedrijf of organisatie. Wwft-plichtige instellingen moeten de identiteit van de UBO(‘s) vaststellen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. 

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een database met alle UBO’s (ultimate beneficial owners) van Nederlandse bedrijven. Het register is op 27 september 2020 binnen de KVK-omgeving toegevoegd en bijna alle ondernemingen krijgen tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s hierin te registreren. 

Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register zijn Wwft-plichtige instellingen bij het aangaan van een nieuwe relatie onder meer verplicht om de inschrijving van de UBO’s in het UBO-register te controleren. Deze stap maakt deel uit van het cliëntenonderzoek.

Wat is een PEP?

Een PEP is een politiek prominent persoon (politically exposed person). Wanneer een persoon kan worden gekwalificeerd als PEP, brengt deze mogelijk een hoger integriteitsrisico met zich mee. Dit heeft invloed op de uitkomst van het cliëntenonderzoek en het wel of niet aangaan van een relatie. 

Wat houdt de meldplicht in?

Een onderneming moet beleid, procedures en maatregelen hebben voor het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen bij FIU-Nederland. De meldprocedure wordt uitgebreid uitgelegd op de website van FIU-Nederland