Skip to main content

Vorige maand hebben we een nieuwe artikelenserie over de Wwft aangekondigd. In de eerste twee delen van deze serie keken we naar de Wwft in het algemeen en gaven we uitleg over de inhoud en uitvoering van het cliëntenonderzoek.

In dit derde deel van een artikelenserie over de Wwft bespreken we de opleidingsverplichting en de bewaartermijn Wwft. We leggen uit waarom periodiek een opleiding moet worden gevolgd, voor wie deze verplichting geldt en op welke manier hieraan voldaan kan worden. Ook gaan we in op het bewaren van Wwft-gerelateerde zaken.

ComplyNow training

Wat houdt de opleidingsverplichting in?

Elke partij die te maken heeft met de Wwft, moet aan de opleidingsverplichting voldoen (zie artikel 35 van de Wwft). Dit wil zeggen dat medewerkers en beleidsbepalers in staat moeten zijn de Wwft na te leven. Ook moeten zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent witwas- en financieringstechnieken. 

Het is echter niet voldoende om deze kennis alleen te bezitten, het moet ook aangetoond worden. ‘Hoe toon ik dat aan?’, vraagt u zich nu misschien af. Dit doet u bijvoorbeeld door medewerkers te laten deelnemen aan periodieke opleidingen met betrekking tot de Wwft.

De trainingsintensiteit en hoe diepgaand de kennis van de medewerkers moet zijn, hangt af van de aard en omvang van de risico’s. Met andere woorden: loopt de organisatie een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering, dan zijn er ook strengere eisen aan de opleidingsverplichting. Welke functie een medewerker heeft, speelt hierbij ook een rol. 

De bovenstaande kennis kan worden verkregen door het volgen van een periodieke opleiding of training. Voor meer informatie over de juiste cursussen of trainingen, neem gerust contact op met ComplyNow. Ook biedt ComplyNow op MyComplyNow een handige Wwft Leerlijn. Deze toets legt u en uw collega’s regelmatig enkele Wwft-gerelateerde vragen voor. Scoren uw kantoor of uw medewerkers onvoldoende? Dan weet u gelijk dat het tijd is voor een training.

Bewaartermijn Wwft

Naast de opleidingsverplichting, dient een organisatie ook rekening te houden met de bewaartermijnen van alle dossiers (zie artikel 33 van de Wwft). De Wwft stelt dat een instelling gegevens op een juiste en toegankelijke manier moet vastleggen, zodat deze snel beschikbaar zijn voor opsporingsinstanties in het geval van witwassen of terrorismefinanciering.

De uitkomsten van het cliëntenonderzoek moeten volgens de wet tot vijf jaar na de beëindiging van de relatie (na transactie) worden bewaard, en ook niet langer met het oog op de AVG. Dit geldt ook voor gegevens met betrekking tot een ongebruikelijke transactie. Daarnaast moeten bepaalde gegevens ook met regelmaat gecontroleerd worden, zodat eventuele risico’s tijdens de actieve relatie met de cliënt worden opgemerkt. Dit kan eenvoudig door onder meer gebruik te maken van monitoring op een daarvoor ingericht platform

Bewaartermijn Wwft

Het volgende deel

In het volgende deel van deze serie gaan we in op beleid en risicomanagement. Wat is een risicobeleid en wat verwacht de Wwft van uw kantoor op het gebied van risicomanagement? Dit leest u binnenkort. 

Meer weten over het cliëntenonderzoek? Lees dan onze blogs over het cliëntenonderzoek en branches met een verhoogd risico in het kader van de Wwft eens. Hierin leest u precies welke onderdelen een cliëntenonderzoek bevat en waar u op moet letten bij het uitvoeren hiervan.

Heeft u vragen over ComplyNow of het complete compliance platform MyComplyNow? Neem dan gerust contact met ons op via (088) 600 14 50 of [email protected].

 MyComplyNow uitproberen? 

 

Maak nu gratis een account aan!
ComplyNow

ComplyNow

Bedankt voor het lezen van een artikel van ComplyNow. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken op 088 600 1400 en via [email protected].