Skip to main content

Op bijna al onze webpagina’s komt het begrip ‘compliance’ wel een keer langs. Hoe bent u Wwft-compliant? Hoe houdt u uw AVG-compliance op orde? Hoe gebruikt u ons compliance-platform

In deze blog gaan we in op het begrip compliance. Wat houdt dit precies in en waarom is het zo belangrijk?

Wetgeving

Waar komt het begrip compliance vandaan? 

Compliance komt simpelweg van het Engelse woord ‘to comply’, wat betekent ‘ergens aan voldoen’. In het Nederlands wordt de term voornamelijk gebruikt wanneer het gaat om het voldoen aan wet- en regelgeving. Een persoon of instelling is bijvoorbeeld Wwft-compliant, AVG-compliant of compliant in het algemeen – waarmee wordt bedoeld dat alle relevante wet- en regelgeving wordt gevolgd.  

Compliance staat in 2022 volop in de belangstelling, maar dit is niet altijd zo geweest. Voornamelijk gebeurtenissen zoals het Enron-schandaal hebben gezorgd dat op internationaal niveau diverse regels en aanbevelingen rondom compliance zijn opgesteld. Als gevolg hiervan, werd compliance ook nationaal steeds belangrijker. 

Welke instellingen hebben met compliance te maken? 

Iedere onderneming in Nederland is aan regels gebonden en heeft dus met compliance te maken. Welke regels dit echter zijn, is zeer sterk afhankelijk van de branche waarin de onderneming zich bevindt. 

In een handig overzicht met alle regels voor ondernemers, geeft de KVK inzicht in alle Nederlandse wet- en regelgeving per branche. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat bijna alle branches met de AVG te maken hebben, dat diverse branches zoals de industrie, agrosector en bouwnijverheid onder strenge veiligheidsregels vallen en dat onder meer de eerdergenoemde financiële instellingen aan de regels van de Wwft moeten voldoen. 

Een groot deel van de Wwft-plichtige instellingen werkt tegenwoordig met een intern- en soms ook extern complianceteam. Dit team ziet toe op de correcte naleving van alle relevante wetgeving en voert bijvoorbeeld cliëntenonderzoeken uit.

Terwijl kleinere instellingen vaak alleen met een intern complianceteam werken, kunnen grotere instellingen verplicht zijn om een externe compliancefunctie in te richten. Deze verplichting kan ook van toepassing zijn op instellingen met veel hoogrisicocliënten

Meer weten over de externe compliancefunctie? Lees dan snel verder op onze uitgebreide pagina over de Wwft.

Wat is compliance

Wwft compliance

Omdat een groot deel van onze klanten met de Wwft te maken heeft, lichten we deze wet en het belang van Wwft-compliance graag iets verder toe. 

De Wwft werd in 2008 in Nederland ingevoerd, met als doel het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Zo draagt de wet bij aan de integriteit van de financiële markten in Nederland

Bepaalde branches, zoals te zien in het eerdergenoemde overzicht van de KVK, zijn Wwft-plichtig. Deze branches hebben een poortwachtersrol in het kader van de Wwft toegewezen gekregen en moeten hierdoor diverse werkzaamheden en controles uitvoeren. Een cliëntenonderzoek bijvoorbeeld, maar ook meldingen ongebruikelijke transacties (MOT) en Wwft beleid.

 

Alles over de Wwft in een 

handig naslagwerk?

Download dan gratis ons e-book Wwft!

Ja, stuur mij het e-book Wwft!

Wat gebeurt er als u niet compliant bent? 

Compliance is niet vrijblijvend. Met welke wetgeving u ook te maken heeft, het niet naleven hiervan kan verregaande gevolgen hebben. 

In onze uitgebreide blog over de Wwft gaan we in op de instanties die toezien op de naleving van deze wet. Welke instantie toezicht houdt, hangt namelijk af van de branche waarin een instelling actief is.

Om enkele voorbeelden te noemen: 

  • De Nederlandse Bank (DNB) ziet toe op de Wwft-compliance van banken, kredietinstellingen, wisselinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren en verhuurders van safes.
  • Bureau Financieel Toezicht (BFT) is toezichthouder voor accountants, belastingadviseurs en notarissen.
  • De Belastingdienst/ Bureau Toezicht Wwft ziet toe op de Wwft-compliance van makelaars, of tussenpersonen in zaken van grote waarde, taxateurs, handelaren of verkopers van goederen, pandhuizen en domicilieverleners.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de enige Nederlandse toezichthouder op het gebied van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en houdt daarom toezicht op alle branches. 

Toezichthouders voeren al dan niet aangekondigd controles uit op het naleven van wet- en regelgeving. Blijkt tijdens een controle dat een instelling niet compliant is, dan kan de toezichthouder bijvoorbeeld het volgende doen: 

  • Boetes opleggen, die in het geval van grotere instellingen en hevige schendingen gemakkelijk in de miljoenen kunnen lopen.  
  • Vergunningen intrekken, waardoor het werk van de instelling lastig of zelfs onmogelijk wordt. 
  • Strafrechtelijke vervolging eisen. 

Daarnaast is een schending van wet- en regelgeving natuurlijk niet voordelig voor het imago van een instelling. De kans is groot dat deze schending bekend wordt binnen de branche of zelfs in het nieuws verschijnt. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor een instelling.

Compliance

Hulp nodig? 

Twijfelt u of u wel volledig Wwft- of AVG-compliant bent? Wij gaan dit graag samen met u na en helpen u vervolgens om gemakkelijk en snel aan deze wet- en regelgeving te voldoen. 

Neem gerust contact met ons op om eens vrijblijvend kennis te maken. Wij horen graag van u!

 

In één keer klaar met de Wwft?

Met Wwft Compleet, hét abonnement voor de naleving van de Wwft, bent u volledig Wwft-compliant. En dat voor slechts 75 euro per maand, exclusief btw.

Interesse? Klik hier voor meer informatie!
ComplyNow

ComplyNow

Bedankt voor het lezen van een artikel van ComplyNow. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken op 088 600 1400 en via [email protected].