Skip to main content

In onze voorgaande blogs zijn we ingegaan op de Wwft en het uitvoeren van het cliëntenonderzoek. Het cliëntenonderzoek bevat een uitgebreide risicoanalyse, waarbij wordt nagegaan in hoeverre een nieuwe cliënt een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich meebrengt. 

Eén indicator van een verhoogd Wwft-gerelateerd risico is de aanwezigheid van een ‘Politically Exposed Person’ (PEP), ook wel “politiek prominent persoon” genoemd. Wat is een PEP precies, hoe herkent u deze en wat moet u doen wanneer u een PEP-risico constateert tijdens het uitvoeren van een cliëntenonderzoek? In deze blog leest u alles wat u moet weten over de PEP.

Politiek prominent persoon

Een risicobeoordeling in het kader van de Wwft

Wellicht het belangrijkste doel van het uitvoeren van cliëntenonderzoeken, is het opsporen van eventuele risico’s rondom witwassen en de financiering van terrorisme. Deze risico’s worden onderzocht door middel van online zoekacties, vaak met behulp van slimme tools die speciaal zijn ingericht voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek.

Enkele aspecten binnen het cliëntenonderzoek die een aanwijzing kunnen zijn van een Wwft-gerelateerd risico zijn: 

  • Mediaberichten rondom de cliënt waaruit een mogelijk risico blijkt (mediacheck of OCS).
  • Een transactie met een partij uit een land dat als hoogrisicoland in het kader van de Wwft is aangewezen. 
  • Een transactie met een bedrijf met een ongewone en/of complexe structuur.
  • Een transactie met een Politically Exposed Person (PEP) of een bedrijf dat is gerelateerd aan een PEP.
  • Een transactie met een cliënt die voorkomt op een sanctielijst

Wat is een PEP? 

Wat is een PEP precies? 

De AFM definieert een PEP (zoals genoemd in de Wwft) als volgt: 

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Ook geeft de AFM een lijst weer, met daarop enkele functies die volgens de Wwft in ieder geval als PEP worden aangewezen. 

Het gaat hier om: 

 • Het staatshoofd, de regeringsleider, de minister en onderminister en de staatssecretaris
 • Een parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan. 
 • Een lid van het bestuur van een politieke partij
 • Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat. 
 • Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
 • Een ambassadeur, een zaakgelastigde of een hoge officier van de strijdkrachten
 • Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
 • Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Naast de cliënt of UBO zelf, vallen ook directe familieleden of naaste geassocieerden onder dit begrip. Doet u bijvoorbeeld zaken met een familielid van een staatshoofd of politieke partijleider, dan wordt ook deze persoon als PEP gezien. 

Dit is een behoorlijke uitdaging voor Wwft-plichtige instellingen. Hoe herkent u de zoon of ouder van een Tweede Kamerlid, of de medevennoot van een bestuurder van één van de politieke partijen in Nederland? We hebben in Nederland bijvoorbeeld al meer dan 50 officiële politieke partijen.

De risico’s van een PEP binnen de organisatie 

Waarom wordt een PEP nu in verband gebracht met een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering? Redenen hiervan zijn onder meer de mogelijke toegang die deze persoon heeft tot openbare middelen en de vatbaarheid voor corruptie zoals het aannemen van steekpenningen en afpersing.

Een PEP heeft mogelijk inzicht in gegevens die het witwassen van grote bedragen of het financieren van terrorisme mogelijk maken. Deze extra bevoegdheden maken dat een PEP vaker betrokken is bij Wwft-gerelateerde risico’s, waardoor hierop een extra controle wordt uitgevoerd. 

Hoe herkent u een PEP?

Tijdens het uitvoeren van het cliëntenonderzoek identificeert en verifieert u de identificatie van de nieuwe cliënt en – in het geval van een zakelijke relatie – de betrokken UBO(‘s). Met deze gegevens gaat u vervolgens op onderzoek uit om vast te stellen of er sprake is van een PEP. 

Hoe doet u dit precies? Uiteraard kunt u zelf online onderzoek doen, door simpelweg te Googlen. Dit kost echter veel tijd,  is niet altijd betrouwbaar en bevat vaak niet voldoende bruikbare informatie.

De meeste Wwft-plichtige instellingen maken daarom gebruik van tools die speciaal zijn ingericht voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek. Deze tools, waar MyComplyNow er één van is, beschikken over alle data die nodig zijn om een PEP binnen enkele seconden op te sporen. 

MyComplyNow bevat handige workflows die de gebruiker stap-voor-stap meenemen door het volledige cliëntenonderzoek. De PEP-check is simpelweg één van de stappen. Na het invullen van de benodigde gegevens geeft het platform vanzelf aan of er wel of geen sprake is van een PEP. 

Wat moet u doen wanneer u een PEP herkent? 

Komt uit uw cliëntenonderzoek naar voren dat een cliënt, UBO of bijvoorbeeld een familielid van één van beiden een PEP is? Dan moet op z’n minst een verscherpt onderzoek (Enhanced Due Diligence) worden uitgevoerd. 

In MyComplyNow wordt u bij het constateren van een PEP direct door het verscherpte onderzoek geleid. Blijkt hieruit dat de PEP een te groot risico op witwassen of de financiering van terrorisme met zich meebrengt, dan wordt aangeraden om de relatie niet aan te gaan.

Europese vlaggen

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van uw cliëntenonderzoeken en het herkennen van een PEP? Met MyComplyNow doorloopt u een handige workflow, die u razendsnel door het volledige cliëntenonderzoek leidt.  

Meer weten? Lees hier meer over alle functionaliteiten van MyComplyNow. Direct aan de slag? Log dan snel in op MyComplyNow of maak gratis een account aan

Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op voor vragen of een vrijblijvende kennismaking.

 

Alles over de Wwft in een 

handig naslagwerk?

Download dan gratis ons e-book Wwft!

Ja, stuur mij het e-book Wwft!
ComplyNow

ComplyNow

Bedankt voor het lezen van een artikel van ComplyNow. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken op 088 600 1400 en via [email protected].