Onze Oplossingen

Compliance Officer

De compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne regels die een instelling zelf heeft opgesteld en is volledig onafhankelijk. De compliance officer kijkt naar integriteitsrisico’s en voorkomt dat de instelling betrokken raakt bij niet integer handelen van een cliënt, zoals witwaspraktijken. Verder is de compliance officer actief betrokken bij het indelen van cliënten in risicocategorieën en bij de dienstverlening van deze cliënten. Ook adviseert de compliance officer bij het opstellen van interne normen, procedures en maatregelen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving en helpt bij de effectieve implementatie hiervan.

Wwft Training

Het is vanuit de Wwft vereist dat uw personeel voldoende aantoonbare kennis heeft, zodat bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties en integriteitsrisico’s herkend kunnen worden. Onze trainingen bevatten veel voorkomende scenario’s waarmee wij uw personeel een beeld geven van de Wwft. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw personeel up to date is met Wwft, zodat zij hun eerstelijns taken kunnen uitvoeren voor de Wwft. Om aan te tonen dat uw personeel over de juiste kennis beschikt reiken wij certificaten uit.

Om u te helpen bij het cliëntenonderzoek hebben wij een online database gecreëerd waarmee u gemakkelijk uw cliënten kunt checken. Wij maken gebruik van onder andere de belangrijkste sanctielijsten ter wereld en de database van ComplyAdvantage om u de beste informatie te bieden. Door de naam van uw cliënt en het geboortejaar in te typen krijgt u direct te zien of uw cliënt bijvoorbeeld een PEP is en dus een hoger integriteitsrisico met zich meebrengt.

Uit de Wwft vloeit ook voort dat u een geschreven beleid met risicobeoordeling moet maken. Om hierbij te helpen bieden wij u een handboek aan. Hiermee kunt u zelf een beleid schrijven en de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uitvoeren, waarmee u de integriteitsrisico’s in uw bedrijf kunt verkleinen.

AVG Invulsessies

Wij geven ook trainingen over de inhoud van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierin vertellen we onder andere over soorten persoonsgegevens, wat u moet doen bij een datalek, welke rechten betrokkenen hebben en hoe u het beste met persoonsgegevens kunt omgaan.

ComplyNow verzorgt in groepsverband (tot 15 deelnemers) invulsessies AVG. Binnen deze invulsessies wordt in 3 uur laagdrempelig onder begeleiding van professionals van ComplyNow invulling aan de AVG gegeven. 
 
Er wordt een intensieve training gegeven en de deelnemers krijgen de beschikking over tools om aan de administratieve verplichtingen van de AVG te voldoen, zoals een register verwerkingsactiviteiten, register en protocol datalekken, etc. Tijdens de sessies wordt onder begeleiding deels invulling gegeven aan deze tools. De deelnemers kunnen na de invulsessie zelfstandig verder met de tools om verder invulling te geven aan de vereisten vanuit de AVG.

AVG Implementatie

Bij onze AVG implementatie geven we advies over de organisatorische inrichting, de processen en systemen. Wij komen bij u langs om vragen te stellen, informatie te verzamelen en de betrouwbaarheid van interne processen te beoordelen. De werkzaamheden daarvoor zullen onder andere bestaan uit:

  • Inventarisatie van persoonsgegevens
  • Inrichten van verwerkingsregister met wettelijke grondslagen, bewaartermijnen etc.
  • Inrichten register datalekken en maken protocol datalekken
  • Website controleren en opmaken privacyverklaring
  • Checken en/of opmaken verwerkersovereenkomsten
  • Training voor uw personeel
Close Menu