AVG Implementatie

Ontzorging van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) door middel van een door ComplyNow ontwikkelde tool.

De AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgesteld, zodat persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt. Wanneer u als bedrijf persoonsgegevens verwerkt, is deze wetgeving van toepassing op uw onderneming en moeten er maatregelen genomen worden om deze gegevens te beschermen.

Onze AVG-implementatie bestaat uit het volgende

AVG-training voor uw personeel

Inventarisatie van persoonsgegevens

Inrichten register datalekken enĀ  protocol datalekken

Inrichten van verwerkingsregister met wettelijke grondslagen, bewaartermijnen etc.

Controleren en/of opmaken verwerkersovereenkomsten

Controle op website en het opmaken van een privacyverklaring

Wilt u de AVG-implementatie starten?

Neem contact op met ComplyNow