Training Wwft en onafhankelijke audit

Iedere organisatie die onder de Wwft valt, hierin getraind wil worden vanuit juridisch én praktisch perspectief is bij deze samenwerkingspartners aan het juiste adres. Daarnaast is binnen de samenwerking Viotta Advocaten beschikbaar voor cliënten die een geschil hebben in het kader van de Wwft (bijvoorbeeld over een opgelegde bestuurlijke maatregel), AuditNow verzorgt de onafhankelijke toetsing van geïmplementeerde regelgeving en ComplyNow kan advies geven inzake de praktische invulling van verplichtingen vanuit de Wwft.

Inschrijven
Combinatiedeal

Voorafgaand aan de training of achteraf kunt u uw organisatie laten auditen op de Wwft processen en vastlegging. Kiest u voor de audit voordat u de training laat plaatsvinden, dan kunnen de resultaten van de audit meegenomen worden tijdens de training. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een audit enkele maanden na de training; zo kunt u toetsen hoe de training in de praktijk is gebracht, wat er al goed gaat en op welke punten wellicht nog ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Poortwachter

Waar de poortwachtersfunctie voorheen zat bij de banken, zien we dat deze steeds meer verschuift richting andere partijen zoals makelaars, belastingadviseurs, trustkantoren, accountants, advocaten en notarissen. AuditNow en ComplyNow zijn al geruime tijd actief in deze markt, zien dat deze trend al geruime tijd gaande is maar vindt dat ze autonoom op het gebied van de Wwft soms aanvullende expertise mist.

Samenwerking AuditNow, Viotta Advocaten en ComplyNow

De strijd tegen goed geoutilleerde criminele partijen die actief zijn op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering is eigenlijk pas begonnen. Om deze ontwikkeling te stoppen vraagt dat van overheden, toezichthouders én u een steeds actievere houding.

Daarom zijn we onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Viotta Advocaten. De samenwerking behelst dat beide partijen hun krachten bundelen om alle belanghebbenden inzake de Wwft gezamenlijk te helpen om te voldoen aan de steeds belangrijker wordende wet- en regelgeving met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]