Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme

Wat is de Wwft?

De Wwft is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De wet dient ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Witwassen is het uitvoeren van transacties die erop gericht zijn crimineel verkregen geld een legale herkomst te geven. Het financieren van terrorisme houdt in dat vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. De Wwft beoogt door middel van het voorschrijven van preventieve maatregelen de dreiging van witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan.

Welke verplichtingen brengt de Wwft met zich mee?

De Wwft brengt een vijftal verplichtingen met zich mee:

 • Uitvoeren van een cliëntenonderzoek en eventueel melding van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties;
 • In het bezit zijn van een geschreven beleid met risicobeoordeling;
 • Invulling van een compliancefunctie, welke onafhankelijk en effectief is;
 • Invulling van een onafhankelijke auditfunctie;
 • Aantoonbare kennis van het betrokken personeel in het kader van de Wwft

U kunt dit alles terugvinden in artikelen 2a t/m 2d van de Wwft en op de website van de belastingdienst.

Wwft Voor wie is de Wwft?

Voor wie geldt de Wwft?

ComplyNow biedt verschillende diensten aan. Wij kunnen de compliancefunctie intern voor u inrichten of optreden als externe compliance officer.

Indien u reeds een compliance officer in dienst heeft, kunnen wij deze ondersteunen met onze kennis en ervaring. Ook kunnen wij u helpen bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek.

Via onze website Wwftcheck.nl kunt u heel gemakkelijk achterhalen of het nodig is om een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren naar aanleiding van het risico dat een bepaald type cliënt met zich meebrengt. Verder kunnen wij u ook helpen bij het maken van een beleid en een risicobeoordeling door middel van een handboek, specifiek afgestemd op uw kantoor.

We bieden ook trainingen aan om uw personeel van voldoende kennis te voorzien.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de Wwft houdt?

Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt toezicht op verkopers van goederen of bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners. Afhankelijk van de overtreding kan een last onder dwangsom worden opgelegd of een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald. Dit staat in de artikelen 29, 30 en 31 van de Wwft. Tevens kan de toezichthoudende autoriteit een waarschuwing of verklaring openbaar maken, onder vermelding van de overtreding en de overtreder. Dit is terug te lezen in artikel 32 van de Wwft.

Diensten AVG Implementatie

Wat kan ComplyNow uw organisatie bieden?​

 • Het handelen als onafhankelijke externe compliance officer;
 • Implementatie en optimalisatie van uw compliance risicomanagement raamwerk, inclusief het opstellen of aanpassen van uw beleid, procedures en formulieren;
 • Geschikte, toepasbare en specifieke trainingen en workshops voor uw kantoor;
 • Ondersteuning voor, tijdens en na onderzoeken door een supervisor;
 • Software ten behoeve van screening en bewaking;
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
 • Indien gewenst, de gehele of gedeeltelijke overname van uw cliëntacceptatie- en monitoring processen.

WwftCheck

Een van de verplichtingen van de Wwft is het cliëntenonderzoek. Het doel hiervan is “weten met wie u zaken doet”. Het cliëntenonderzoek draagt bij aan het herkennen en beheersen van de risico’s die een bepaalde klant met zich meebrengt.

Op onze website betaalt u een klein bedrag per credit. U kunt per credit één check uitvoeren. Het aantal credits wordt berekend door het aantal transacties per jaar te vermenigvuldigen met drie. Dit doen wij omdat er meerdere partijen aanwezig zijn bij een transactie en u volgens de Wwft alle partijen dient te onderzoeken.

Close Menu