WwftCheck

De oplossing voor uw cliëntenonderzoek.

Weet met wie u zaken doet

Vanuit de Wwft wordt vereist dat u een gedegen cliëntenonderzoek doet. ComplyNow heeft een handige tool ontwikkeld waarmee u cliënten kunt controleren op sanctielijsten, PEP (politiek prominent persoon) en negatieve media.  De controle hierop is een onderdeel van het verplichte cliëntenonderzoek.

Een andere tool op de Wwftcheck.nl die u gratis kunt gebruiken is De Negatieve Media Check. Deze optie zoekt voor u in Google naar veel voorkomende zoektermen die in verband worden gebracht met witwassen en financiering van terrorisme, in combinatie met de naam van uw cliënt.

Ook kunt u via Wwftcheck.nl  gratis gebruik maken van de documentcontrole (MRZ) en staan er links naar het Curatele en Bewind Register en het Centraal Insolventieregister, waar u respectievelijk  kunt controleren of uw cliënt onder curatele of bewindvoering is geplaatst of te maken heeft gehad met failissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen.

Bekijk Wwftcheck.nl

PEP-Status (Politiek Prominent Persoon)

PEP’s zijn personen die een prominente politieke functie bekleden of korter dan een jaar geleden hebben bekleed. Ook personen die in directe relatie (zowel familie als zakelijk) staan tot een PEP brengen een potentieel hoger risico met zich mee en worden daarom meegenomen in het onderzoek.

Sanctielijsten

De WwftCheck controleert of uw cliënt internationaal (door de VN of EU) of nationaal is gesanctioneerd. Wanneer personen worden gesanctioneerd, staan ze op een sanctielijst, zoals de Nationale Terrorismelijst of de Europese lijst van sancties. De WwftCheck kan voorkomen dat uw onderneming wordt betrokken bij overtredingen op de sanctiewetgeving.

Negatieve media

De negatieve media check is een openbaar bronnenonderzoek dat controleert of uw cliënt in het verleden mogelijk betrokken is geweest bij corruptie, omkoping en/of schandalen.

Download als PDF

U kunt op opdracht gelijk beoordelen. Deze gegevens kunnen worden gedownload, zodat u deze gemakkelijk in uw dossier kunt toevoegen.

Monitor

Voeg uw zoekopdracht toe aan uw monitoringslijst. Zodra er verandering in de zoekopdracht is, krijgt u hier een bericht van.

MRZ

Via de WwftCheck kunt u gratis gebruik maken van de documentcontrole (MRZ). Voer de MRZ-code van het identiteitsbewijs in om de echtheid van het identiteitsbewijs te controleren.

Uitgebreid zoeken

Met de Negatieve Media Check bieden wij door middel van relevante zoektermen de optie om meer Negatieve Media hits te krijgen. Hierdoor is de kans dat u iets mist een stuk kleiner geworden.

Rechtspraak

Via WwftCheck kunt u ook gebruik maken van de links naar het Curatele en Bewind Register en het Centraal Insolventieregister. Hier kunt u controleren of uw cliënt onder curatele of bewindvoering is geplaatst, of te maken heeft gehad met faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen.

Paradise Papers

Via WwftCheck kunt u doorlinken naar Paradise Papers waar u kunt controleren of uw cliënt in de Paradise Papers voorkomt.

Wilt u meer weten over de WwftCheck?

Neem contact op