Risicobeoordeling

ComplyNow heeft ruime ervaring met het opstellen van risiscobeoordelingen en dit doen wij aan de hand van de SIRA-methodiek.

Risicobeoordeling

Vanuit de Wwft is het hebben van een kantoorspecifieke risicobeoordeling een verplichting. ComplyNow helpt u graag bij het opstellen van een risicobeoordeling. Wij maken gebruik van de SIRA methodiek om deze risicobeoordeling uit te voeren. De Systematische Integriteits Risico Analyse, deze methode wordt algemeen gezien als ‘best practice’ door verschillende toezichthouders voor het maken van risicobeoordelingen. Speciaal voor MKB-partijen die onder de Wwft vallen, hebben wij een praktische SIRA methodiek ontwikkeld.

ComplyNow brengt aan de hand van de SIRA uw persoonlijke risicoscenario’s in kaart, beoordeelt deze risico’s door middel van scores en geeft aan hoe u deze risico’s in de praktijk kunt beheersen.

SIRA

Tijdens de SIRA afspraken kijkt een van de compliance specialisten samen met u naar de risico’s die u loopt op witwassen en terrorismefinanciering. Deze risico’s worden beschreven als scenario’s in uw risicobeoordeling en met u wordt gekeken hoe vaak dit risico zich voordoet en wat de impact hiervan kan zijn. Onze compliance specialist helpt u direct bij het vastleggen van de maatregelen om de beschreven risico’s te vermijden of af te nemen. Tot slot maken wij samen met u een plan van aanpak om de eventuele ontbrekende maatregelen te implementeren.

Hulp nodig bij het maken van uw risicobeoordeling?

Neem contact op met ComplyNow