Welkom bij ComplyNow

Valt u onder de Wwft, de AVG of de Wtt? Bij ons bent u aan het juiste adres.

Wij helpen u graag met het uitvoeren van de risicobeoordeling, transactiemonitoring en ook uw cliëntacceptatie, daarnaast treden we op als externe compliance officer.

Wwft

De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft)’ wordt gezien als medium in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Het moet voorkomen dat mensen en bedrijven geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten.

Moet uw bedrijf voldoen aan de Wwft? Wij helpen u graag te voldoen aan de vereisten van de Wwft die in werking is getreden op 25 juli 2018.

Wwft Training

Het is vanuit de Wwft vereist dat uw personeel voldoende aantoonbare kennis heeft, zodat bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties en integriteitsrisico’s herkend kunnen worden. Wij bieden trainingen aan om uw personeel van alle benodigde kennis te voorzien om de wet goed na te leven. Na het volgen van de training krijgt u een certificaat waarmee u uw kennis kunt aantonen.

Compliance Officer

Een Compliance Officer zorgt dat de handelwijze van een bedrijf inclusief haar personeel overeenkomt met de door de wetgever gestelde vereisten; advies; controle.

Onafhankelijk én effectief

WwftCheck Ondertitel

WwftCheck.nl is een doorzoekbare database met personen die op een sanctielijst staan genoteerd, worden beschouwd als een PEP of (negatief) in de media zijn geweest. Met deze informatie kunt u eenvoudig bepalen of er integriteit gerelateerde risico’s zijn bij het zakendoen met een klant.

Handboek Ondertitel

Met het handboek helpen wij u om uw risico’s in kaart te brengen en hiermee een beleid te schrijven om risico’s te verkleinen. Dit alles moet ervoor zorgen dat uw organisatie niet betrokken zal raken bij witwassen en/of terrorismefinanciering.

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze verordening brengt allerlei verplichtingen voor organisaties met zich mee, zoals het registreren van activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verzameld en het vastleggen van afspraken met bijvoorbeeld uw softwareleverancier.

AVG Awareness Training

Wij geven ook trainingen over de inhoud van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierin vertellen we onder andere over soorten persoonsgegevens, wat u moet doen bij een datalek, welke rechten betrokkenen hebben en hoe u het beste met persoonsgegevens kunt omgaan.

AVG Implementatie

Bij onze AVG implementatie geven wij een advies over de organisatorische inrichting, de processen en systemen.  We interviewen, verzamelen informatie, beoordelen de betrouwbaarheid van interne (geautomatiseerde) processen, adviseren over risicobeheersing en implementeren verbeteringen en kwaliteitscontroles. 

Close Menu